Jest plan kontroli firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) sprawdzi w najbliższym czasie działalność firm audytorskich. Opublikowany właśnie został plan kontroli, które przeprowadzą  pracownicy agencji. Na liście są m.in. eksperci z najbardziej znanych firm audytorskich.

PANA, która działa od początku 2020 roku, właśnie ogłosiła plan kontroli na lata 2021/2022. Wynika z niego, że w najbliższym czasie kontroli zostanie poddane 155 firm audytorskich. 

Pełna lista  firm audytorskich>>

PANA sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Dba również o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.

PANA jest instytucją niezależną. Działając w interesie publicznym dąży do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych. 

Agencja przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego. Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego

Kontrole w zakresie dotyczącym badań ustawowych PANA przeprowadza na podstawie analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w badaniach ustawowych, przy czym kontrole nie mogą być przeprowadzane rzadziej niż:
raz na trzy lata – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe jednostek zainteresowania publicznego (JZP)spełniających kryteria dużej jednostki, raz na sześć lat – w przypadku firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie ustawowe pozostałych jednostek.

Roczny  plan  kontroli  jest  ustalany  przez  PANA i podlega  publikacji na stronie internetowej PANA. 

Roczny  plan  kontroli>>

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Skomentuj artykuł: