Jeszcze mniejsze bezrobocie w czerwcu

Dobre wieści płyną z rynku pracy. W końcu czerwca br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5 proc. – To mniej niż przed miesiącem, a także mniej niż w czerwcu ubiegłego roku, gdy bezrobocie było na poziomie 5,2 proc. Najlepszy wynik 2,9 proc. zanotowaliśmy w Wielkopolsce – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szacowana przez MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2023 r. wyniosła 5 proc. To o 0,1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem, a także mniej niż w czerwcu 2022 r., gdy bezrobocie było na poziomie 5,2 proc. 
W końcu czerwca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 785 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 17,3 tys. osób, czyli o 2,2 proc. W rejestrach bezrobotnych w końcu czerwca br. było o 33,1 tys. mniej bezrobotnych niż w końcu czerwca 2022 r. To spadek o 4 proc. 
– Porównując poziom bezrobocia w końcu czerwca br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli tuż przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 134,9 tys. osób – o 14,7 proc.  Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego jest dzisiaj niższa o 0,5 pp. To wszystko jest najlepszą odpowiedzią na zarzuty, że państwo nie radzi sobie z kryzysem wywołanym najpierw pandemią, a później wojną w Ukrainie. Statystyki jasno dowodzą, że to nieprawda, a podejmowane przez nas działania pozwoliły uniknąć prawdziwych perturbacji na rynku pracy - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 
W czerwcu br., jak wynika ze wstępnych danych MRiPS, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 100,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 5,4 tys. więcej niż miesiąc wcześniej, a także o 4 tys. więcej niż w czerwcu 2022 r. 
Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w czerwcu br. przeznaczonych było dla pracowników produkcji, tzw. pozostałych robotników wykonujących prace proste w przemyśle, pakowaczy ręcznych, tzw. pozostałych pracowników wykonujących prace proste, robotników magazynowych, magazynierów, robotników budowlanych, sprzedawców, robotników gospodarczych, ale nie tylko – oferty dotyczyły też m.in. pracowników biurowych.
Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce po raz kolejny potwierdził Eurostat. Według danych opublikowanych 30 czerwca 2023 r. stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w maju br. 2,7 proc. w Polsce wobec 5,9 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,4 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Skomentuj artykuł: