Jeszcze trzy lata antycovidowej szczepionki dla funduszy europejskich

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. Dziś weszła w życie nowelizacja tak zwanej specustawy funduszowej. To pakiet rozwiązań, które ułatwiają inwestowanie i rozliczanie funduszy unijnych.

Praktycznie wszystkie fundusze unijne na lata 2014-2020 zostały już zakontraktowane. Beneficjenci realizują w tej chwili kilkanaście tysięcy inwestycji z dofinansowaniem UE. Chcemy im pomóc, dlatego nadzwyczajne ułatwienia w inwestowaniu środków unijnych przedłużamy do końca 2023 r.

mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Przyjęta 3 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w warunkach pandemii COVID-19. Wprowadziła regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad realizacji projektów. W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja specustawy, która przedłuża nadzwyczajne ułatwienia do końca perspektywy finansowej.

Dzięki regulacjom zawartym w specustawie możliwe jest m.in.:
•    wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach,
•    wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie,
•    prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym,
•    uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu pandemii,
•    bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji,
•    przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów,
•    zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po to, by ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią.

Ustawa i wydane do niej rozporządzenia ministra funduszy i polityki regionalnej umożliwiły też skierowanie środków UE z obecnej perspektywy na walkę z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami, czyli na tzw. Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Na te cele przesunięto około 14 mld zł. Z tych pieniędzy sfinansowano między innymi dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje na kapitał obrotowy i pożyczki płynnościowe dla firm, pomoc Domom Pomocy Społecznej, zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, wyposażenie szkół i uczniów w sprzęt do nauki zdalnej.

Skomentuj artykuł: