JSW nie chce przejąć Haldexu

Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest zainteresowana przejęciem spółki Haldex, wyspecjalizowanej m.in. w odzyskiwaniu surowców i kruszyw ze zwałowisk odpadów górniczych - poinformowała we wtorek JSW, która deklaruje dalsze rozwijanie własnej firmy o podobnym profilu działania.

Działający od ponad 60 lat Haldex, zajmujący się m.in. odzyskiwaniem surowców i przetwarzaniem odpadów wydobywczych z kopalń i hałd, należał do dawnej Kompanii Węglowej. Po przekazaniu przez nią kopalń do Polskiej Grupy Górniczej wszedł w skład grupy kapitałowej Holding KW, która przejęła wybrane aktywa byłej Kompanii.

O tym, że JSW rozważa kupno Haldeksu, informowały w ostatnim czasie działające w jastrzębskiej spółce związki zawodowe. We wtorek, w odpowiedzi na pytania PAP, JSW zdementowała te informacje. Spółka zadeklarowała także, że zamierza kontynuować strategiczne inwestycje - wśród nich budowę nowej kopalni Jastrzębie-Bzie. Działające w tym zakładzie związki pytały niedawno zarząd JSW w oficjalnym piśmie, czy prawdziwe są doniesienia o możliwym "zamrożeniu" tego przedsięwzięcia.

"W najbliższych latach kontynuowane będą inwestycje o charakterze strategicznym. Wśród kluczowych jest m.in. budowa nowej kopalni Jastrzębie-Bzie, a także drążenie nowych wyrobisk udostępniających pokłady węgla oraz modernizacja zakładów przeróbki mechanicznej węgla"

zapewnił we wtorek rzecznik JSW Sławomir Starzyński.

Spółka - jak poinformował - "będzie realizować także projekty zmierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej JSW poprzez wykorzystanie ujętego metanu oraz gazu koksowniczego, wraz z budową bloku energetycznego w koksowni Radlin i modernizacją baterii koksowniczej nr 4 w koksowni Przyjaźń". W strategii JSW nie mieści się natomiast przejęcie Haldeksu.

"JSW nie zabiega o przejęcie spółki Haldex. Takie stanowisko Zarząd JSW przedstawił już w marcu, niespełna miesiąc temu, w piśmie skierowanym do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Podkreślamy, że JSW nie jest zainteresowana taką transakcją, tym bardziej, że ta inwestycja nie należy do obszaru strategicznych i kluczowych projektów dla Grupy Kapitałowej JSW, zawartych w przyjętej i zaktualizowanej w 2020 roku strategii JSW, z uwzględnieniem spółek zależnych grupy kapitałowej, do 2030 r."

oświadczyła spółka.

Jak powiedział rzecznik, w skład grupy kapitałowej JSW wchodzi już stale rozwijana spółka JSW Zwałowanie i Rekultywacja, której przedmiotem działalności jest właśnie - podobnie jak w przypadku Haldeksu - obsługa obszaru zwałowania i rekultywacji składowisk kopalnianych.

 "Stąd nie istnieje potrzeba zakupu spółki Haldex"

zaznaczył Starzyński.

Przypomniał, że sytuacja rynkowa związana z pandemią COVID-19 spowodowała konieczność korzystania przez JSW z finansowania dłużnego - uzyskanego zarówno od Polskiego Funduszu Rozwoju, jak i konsorcjum banków. Celem tego dofinansowania - jak podała we wtorek jastrzębska spółka - była "realizacja najważniejszych, strategicznych i niezbędnych dla jej rozwoju inwestycji, wcześniej uzgodnionych z podmiotami finansującymi grupę".

Źródło

Skomentuj artykuł: