Kaleta o decyzji NSA ws. Turowa: Ulga

- Bardzo ważna decyzja z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ulga, że sędziowie NSA pozytywnie odnieśli się do licznych zażaleń, m.in. złożonego przez Prokuraturę Krajową - napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"NSA uchylił postanowienie WSA w Warszawie o wstrzymaniu decyzji na wydobycie węgla w Turowie. Bardzo ważna decyzja z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ulga, że sędziowie NSA pozytywnie odnieśli się do licznych zażaleń, m.in. złożonego przez Prokuraturę Krajową" 

- napisał Kaleta.

NSA uchylił postanowienie warszawskiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej ws. Turowa - poinformował rzecznik NSA sędzia Sylwester Marciniak. NSA uwzględnił zażalenia GDOŚ, PGE GiEK i Prokuratury Krajowej.

Chodzi o zażalenia na postanowienia WSA w Warszawie z 31 maja br. Sąd ten wówczas wstrzymał - do czasu rozpoznania właściwej skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r.

Jak poinformował sędzia Marciniak, w uzasadnieniu decyzji NSA wskazano, że sąd pierwszej instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji nie tylko w kontekście sytuacji strony skarżącej, lecz również uwzględniać szeroko rozumiany interes publiczny oraz interes innych stron postępowania. "W tej sprawie sąd wojewódzki nie dokonał tego rodzaju oceny wniosków skarżących oraz argumentów inwestora i organu" - zaznaczył rzecznik NSA.

Źródło

Skomentuj artykuł: