Kluczowa rola rynku kapitałowego dla innowacyjnej gospodarki

Dzisiejsza sytuacja jest unikalna. Jeszcze 12 miesięcy temu mieliśmy niską inflację, zerowe stopy procentowe i duże zainteresowanie inwestorów rynkiem kapitałowym. Dziś mamy kompletne odwrócenie we wszystkich tych obszarach - zauważyli uczestnicy debaty na temat możliwości rozwoju rynku kapitałowego, która odbyła się podczas 7. edycji Kongresu 590.

Wojna na Wschodzie znacząco wpłynęła na otoczenie rynku kapitałowego, indeksy oraz skłonność do inwestowania. Jakie są obecnie możliwości i kondycja polskiego rynku kapitałowego, jego podstawowe wskaźniki, trendy i prognozy?

„Pandemia była czynnikiem, który odbudował zaufanie do rynku. Wyjątkowe lata 2020-21 stały się kołem zamachowym rynku kapitałowego. Wzrosła liczba rachunków inwestycyjnych. Niestety przez geopolitykę sytuacja diametralnie się odmieniła” - zauważył Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych i KDPW_CCP.

Zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę inwestycje infrastrukturalne, m.in. linia kolejowa łącząca Ukrainę z Europą, wpłyną na rozwój rynku kapitałowego. Jednak sektor publiczny samodzielnie nie udźwignie tej wielkości inwestycji. Musimy pamiętać, że rynek kapitałowy to nie tylko giełda, ale cały bezpieczny ekosystem finansowy zapewniający rozwój gospodarki

„Niezbędne jest zrealizowanie strategii rozwoju rynku kapitałowego, która udrożni rynek tak, aby stał się narzędziem finansowania nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Mamy rozwinięte instytucje: giełdę, banki, domy maklerskie, centralny depozyt oraz izbę rozliczeniową, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań – zauważył Maciej Trybuchowski. - Wygrana przez Ukrainę wojna przyczyni się do rozwoju naszego rynku kapitałowego” - dodał.

Rynek kapitałowy może finansować gospodarkę, choć według Macieja Trybuchowskiego nie widać mechanizmów, które by nim kierowały w spójny sposób. Wymienił trzy, jego zdaniem, największe problemy do przezwyciężenia.

„Nierozwiązana sprawa OFE jest wyjątkowo ważna do odbudowania zaufania do rynków kapitałowych wśród inwestorów indywidualnych. Druga kwestia to stworzenie przyjaznych regulacji, takich żeby emitenci chcieli przyjść na rynek. Trzecia rzecz to szybsza egzekucja prawa w przypadku zaistnienia nieprawidłowości. To wszystko spięte klamrą edukacji może przyczynić się do rozwoju rynku kapitałowego” - wyliczał Maciej Trybuchowski.

Źródło

Skomentuj artykuł: