Kolej Plus przed metą II etapu

Kończy się II etap naboru wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Wnioskodawcy do 24 listopada br. mogą składać do PKP Polskich Linii Kolejowych SA dokumenty z opracowaniem wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych. Celem Programu jest wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przygotowania dokumentów aplikacyjnych wraz ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi. Dokumenty mają określić niezbędny zakres prac. Wnioskodawcy powinni posiadać opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne jest przedłożenie dokumentu, potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Powinni także przedstawić deklaracje właściwego organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu minimum czterech par pociągów przez pięć lat. 

W listopadzie 2020 r. wpłynęło 79 wniosków. Do II etapu naboru do Kolei Plus samorządy zleciły opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla 47. projektów. W tej puli jest 39 liniowych i 8 punktowych - dotyczących budowy nowych przystanków. Szacowana wartość wniosków przekracza 16 mld zł i obejmuje około 1300 km linii kolejowych. 

- Duża liczba zleconych wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, obejmujących przeszło tysiąc km linii, pokazuje, że kolej jest ważna dla mieszkańców i władz samorządowych ze względu na wzmocnienie komunikacji i rozwój regionów. Kolejnym etapem jest formalno-merytoryczna ocena dokumentów. Następnie będzie lista projektów zakwalifikowanych do realizacji - wyjaśnia Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Najwięcej opracowań wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych zlecili wnioskodawcy w województwach: śląskim (15), wielkopolskim (5), małopolskim (5) i lubelskim (5). Po cztery projekty złożono w woj. mazowieckim i dolnośląskim. Po dwa - w woj. lubuskim i łódzkim oraz po jednym - w woj.: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 

W kolejnym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie. Na analizę wniosków PKP PLK mają trzy miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie po jej akceptacji przez Ministra Infrastruktury, kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus. 

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.
 

Skomentuj artykuł: