Kolej wróci do Łomży, Kolna i Orzysza

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na studium wykonalności dla odcinka linii kolejowej, tzw. szprychy nr 3, która poprowadzi przez trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Dzięki budowie odcinka Ostrołęka-Łomża-Giżycko po ponad 30 latach kolej wróci do Łomży.

To już czwarta umowa na studium wykonalności w ramach programu kolejowego CPK. To też jeden z ośmiu rozstrzygniętych przetargów na prace przygotowawcze dla planowanych tras. Podpisany kontrakt dotyczy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołęka - Łomża - Giżycko. Jest to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3 zaplanowanej przez CPK na północnym wschodzie Polski.
- Łomża to dziś jedno z największych miast w naszym kraju pozbawionych dostępu do kolei pasażerskiej. Po wybudowaniu szprychy nr 3 to się zmieni, a czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 15 minut. Poprzez inwestycje CPK będziemy konsekwentnie likwidować kolejne przykłady wykluczenia komunikacyjnego polskich miast, uzupełniając braki w sieci kolejowej - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

 - Nowe połączenie koleją Mazur i Podlasia z Mazowszem, Warszawą i CPK to kolejna już inwestycja realizowana z myślą o tych regionach Polski, które nie rozwinęły w pełni swoich możliwości z powodu ograniczonego dostępu do transportu publicznego. Inwestycja zapewni atrakcyjne czasy przejazdów, większy potencjał turystyczny i włączenie nowych miast do ogólnopolskiej sieci kolejowej - stwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Budowa szprychy nr 3 CPK - Warszawa - Tłuszcz - Wyszków - Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko będzie oznaczać liczne korzyści dla pasażerów. Do sieci połączeń dalekobieżnych włączona zostanie nie tylko Łomża, ale też Kolno i Orzysz. Pierwsze i drugie z tych miast nie mają dziś dostępu do kolei w ogóle (Łomża czeka na pociągi od 1993 r.), a do Orzysza - trzeciego z nich - dojeżdżają tylko pociągi towarowe od strony Ełku.
Linia zapewni skrócenie przejazdu z Warszawy do Ostrołęki do godziny, do Łomży do 1 godz. 15 min, do Kolna - półtorej godziny, do Pisza - 1 godz. 45 min, do Orzysza do 2 godz. i do Giżycka do 2 godz. 15 min. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.
Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane między Ostrołęką i Łomżą mają ruszyć w 2023 r. i potrwać do końca 2027 r. Dla odcinka z Łomży do Giżycka zakładany w harmonogramie okres robót budowlanych to lata 2028-2031.
Dzięki inwestycjom związanym z CPK na terenie woj. podlaskiego powstanie ok. 56 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 265 km zostanie zmodernizowanych. W ten sposób ponad milion mieszkańców województwa znajdzie się w zasięgu linii kolejowych. Dla woj. warmińsko-mazurskiego te liczby wynoszą odpowiednio: ok. 74 km, 208 km i 1,2 mln mieszkańców.

Skomentuj artykuł: