Kolejne instytucje stawiają na prostą komunikację

Kolejne instytucje wdrażają projekt poprawy komunikacji z klientami poprzez ideę prostej polszczyzny. Tym razem pod Deklaracją Prostego Języka podpisało się Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa. 

Jezyk urzędowy lub prawniczy jeszcze niedawno dla wielu Polaków wydawał się niemal językiem obcym, pełnym nieznanych dla języka potocznego konstrukcji i zwrotów, które nie ułatwiały w żaden zrozumienia tego, czego oczekiwano od petenta. Łatwo o nieporozumienie, które niekiedy może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Od pewnego czasu kolejne instytucje i firmy wdrażają w komunikacji ze swoimi klientami idee prostego, zrozumiałego języka. 

W 2018 r. powstała Deklaracja na rzecz upraszczania języka, pod którą podpisało się wiele ministerstw, urzędów wojewódzkich, instytucji państwowych i samorządowych. Wykazywano, że uproszczenie urzędowej komunikacji nie tylko pozytywnie wpływa na komfort obywateli w kontakcie z urzedem, lecz także poprawia świadomość obywatelską i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób gorzej wykształconych lub niepełnosprawnych intelektualnie. 

Do sygnatariuszy deklaracji dołączyło niedawno Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa.

- Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej budują administrację przyjazną obywatelom. Prosty język to jej podstawa. Cieszę się, że te dwa ważne ministerstwa łączy również idea upraszczania komunikacji z obywatelami. Chcemy, by obywatele dostawali pisma, które są zrozumiałe i przyjazne, pisane z myślą o nich. Dlatego jednym z naszych zadań jest przekładanie nawet trudnych i skomplikowanych informacji na proste i zrozumiałe komunikaty

 

powiedział minister Tadeusz Kościński.

W ubiegłym roku w resorcie finansów powołano inicjatywę Ulga językowa – jej celem jest szerzenie idei prostego języka wśród pracowników i funkcjonariuszy. Jednym z efektów Ulgi językowej jest opracowanie i wydanie nowych standardów prostego języka w MF i KAS. Pisma w nowym formacie mają być skierowane do podatników w e-Urzędzie Skarbowym jeszcze w tym roku.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N