Kolejny miesiąc wzrostu wartości produkcji budowlano-montażowej

Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) w sierpniu 2021 roku zwiększyła się o 10,2% r/r (przed rokiem odnotowano spadek o 12,0%). W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wyniósł 3,2%, podczas gdy w analogicznym okresie ub. r. notowano spadek o 3,4%.

Sierpień jest czwartym, kolejnym miesiącem, w którym obserwujemy wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej, przy czym osiągnęła ona rekordową dynamikę w tym roku - komentują analitycy ministerstwa rozwoju i technologii.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 7,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 1,6% w porównaniu z lipcem br.

W ocenie analityków MRiT we wrześniu można oczekiwać utrzymania się dynamiki produkcji budowlano-montażowej na wysokim, zbliżonym do obecnego poziomie - ok. 10% w ujęciu rocznym. Spodziewamy się wzrostów we wszystkich działach produkcji budowlanej, przy czym będą one nieznacznie niższe niż w lipcu - stwierdzają na koniec analitycy MRiT.

Tagi

Skomentuj artykuł: