Kolejnych 27 organizacji przystąpiło do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

W ostatnim czasie do Rady Przedsiębiorców przystąpiło 27 nowych organizacji i obecnie w Radzie mamy już 376 organizacji. Cieszy mnie tak liczne zainteresowanie przedsiębiorców. Jest to dla mnie dowód na to, że moje propozycje, zwłaszcza wprowadzenia dobrowolnego ZUS, spotyka się ze zrozumieniem i dużym poparciem - powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. 

W skład Rady Przedsiębiorców wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Do RP należy przede wszystkim wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców; monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP; diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika oraz opiniowanie i opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP. W Radzie Przedsiębiorców działają Zespoły Robocze, poświęcone kwestiom branżowym i innym, szczególnie istotnym dla przedsiębiorców.

Źródło

Skomentuj artykuł: