Komplet decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów lądowych w projekcie gazoportu pływającego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał spółce Gaz-System dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gustorzyn - Gardeja. Miesiąc wcześniej spółka uzyskała od wojewody pomorskiego dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gardeja - Kolnik. Tym samym część lądowa projektu FSRU, tj. tzw. gazoportu pływającego, mającego powstać w Gdańsku, posiada komplet decyzji lokalizacyjnych. 

W ramach części lądowej programu FSRU planowana jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do centralnej Polski. W skład lądowej części projektu o łącznej długości  ok. 250 km wchodzą trzy inwestycje:

  • gazociąg Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km. 
  • gazociąg Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km.
  • gazociąg Gustorzyn – Gardeja o długości ok. 128 km.

- Program FSRU jest obecnie kluczowym elementem polityki zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla polskich odbiorców i rozwoju stabilnego rynku gazu ziemnego w regionie. Wagę tego projektu dla naszej części Europy pokazuje przyznane niedawno przez Komisję Europejską dofinansowanie prac dla części morskiej FSRU. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów Gardeja-Kolnik oraz Gustorzyn-Gardeja oznacza, że spółka może przystąpić do realizacji kolejnego etapu czyli procedowania decyzji pozwolenia na budowę - powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz­-System.

W czerwcu 2022 r. firma uzyskała już pozwolenie na budowę pierwszego z trzech odcinków gazociągów lądowych tej inwestycji  tj. gazociągu Kolnik – Gdańsk.
Jednocześnie prace nad częścią morską projektu FSRU również postępują bardzo dynamicznie. 

W październiku 2022 r. Gaz-System podpisał umowę z firmą Rambøll Danmark A/S na prace projektowe, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych badań (w tym przyrodniczych i geologiczno – inżynierskich). Umowa zakłada uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę w zakresie realizacji gazociągu podmorskiego, łączącego jednostkę FSRU z systemem gazociągów lądowych. W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na doradcę technicznego, który będzie wspomagał Gaz-System w nadzorowaniu prac wykonywanych przez Rambøll.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych dla pływającego terminalu LNG. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

Oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku.

Skomentuj artykuł: