Konferencja edukacyjna online PANA dla studentów: Biegły rewident – zawód nadal z perspektywami.

30 listopada br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przeprowadziła edukacyjną konferencję online Biegły rewident – zawód nadal z perspektywami dla studentów wyższych uczelni. Konferencja miała na celu zainteresowanie studentów rewizją finansową poprzez wskazanie, jak zawód biegłego rewidenta jest ważny dla gospodarki oraz że wiąże się z nim interdyscyplinarne wykształcenie, które może dawać niezwykłe przewagi konkurencyjne na rynku pracy.

Pracownicy PANA przedstawili tajniki zawodu biegłego rewidenta oraz odpowiadali na pytania studentów. Prof. dr hab. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, opowiadała między innymi o wymogach, jakie powinni oni spełniać i o przebiegu egzaminów. W spotkaniu wzięło udział ponad 230 studentów, głównie z kierunku finanse i rachunkowość, reprezentujących kilkadziesiąt wyższych uczelni z całej Polski. Po konferencji uczestnicy otrzymali edukacyjne materiały na temat zawodu biegłego rewidenta.

- Poza nadzorem rynku audytu w Polsce PANA realizuje również cele edukacyjne, w które wpisuje się dzisiejsza konferencja. Docierając do młodego pokolenia, do przyszłych ekonomistów promujemy zawód biegłego rewidenta oraz jego najlepsze wzorce profesjonalne i etyczne. Podkreślamy, że ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Zwłaszcza teraz jest to zawód z doskonałymi perspektywami. Mimo technologicznej rewolucji biegły rewident, jego etyka i zawodowy sceptycyzm pozostaną niezastąpione

mówi prezes PANA, Marcin Obroniecki. 
Źródło

Skomentuj artykuł: