Konferencja „Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce”

19 października 2021 roku o godzinie 10:00 odbędzie się  konferencja online „Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce”. Wpisuje się ona w zakres projektów i działań edukacyjnych realizowanych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA).

Głównym celem jest zaakcentowanie istotnej roli stosowania zasad ładu korporacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.

Podczas konferencji zostaną poruszone kluczowe kwestie związane z rozumieniem zasad ładu korporacyjnego, wdrażaniem dobrych praktyk w spółkach giełdowych oraz wynikającymi z ich stosowania korzyściami dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Poruszymy również kwestie istotnej roli audytorów w ładzie korporacyjnym i wpływu czynników ESG na zarządzanie firmą.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Główne zagadnienia:

 •     Ład korporacyjny – jedno zagadnienie – wiele definicji
 •     Sukcesy, porażki, znaki zapytania – jak w Polsce jest rozumiany ład korporacyjny?
 •     Jakie korzyści, w jakich obszarach, wynikają z właściwego stosowania zasad ładu korporacyjnego? W jakich obszarach należy szczególnie wziąć pod uwagę stosowanie ładu korporacyjnego?
 •     Wielopłaszczyznowe znaczenie czynników ESG (environment / social / governance) dla gospodarki
 •     Wzrost znaczenie raportowania niefinansowego – potrzeba chwili czy konieczność wobec wyzwań w przyszłości?
 •     ESG – więcej wiarygodności i przejrzystości w firmie, w obrocie kapitałowym, w gospodarce.
 •     The auditors’ role in fraud detection and prevention as „early warning systems”.
 •     The auditors’ responsibility as a key factor for company and their shareholders
 •     Ład korporacyjny – większe zaufanie do spółek giełdowych
 •     „Doradzać” czy „zasiadać”? : dobre praktyki a skład i kompetencje członków rad nadzorczych.
 •     Istotna rola komitetów audytu w ładzie korporacyjnym.

Jak się zapisać? Wystarczy wypełnić zamieszczony na stronie pana-ladkorporacyjny.webcasty.pl formularz.

Źródło

Skomentuj artykuł: