Koniec kryzysu w mieszkaniówce bliski

W pierwszych czterech miesiącach 2023 r. zapytania platformy Oferteo dotyczące usług w kategorii „kredyty hipoteczne” wzrosły o 67 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. W samym kwietniu kategoria ta zanotowała wzrost o 145 proc. względem kwietnia 2022. Większe zainteresowanie kredytami hipotecznymi potwierdzają również sami doradcy. 

Z kolei według „Barometru Usług” stworzonego przez Oferteo wzrost w pierwszym kwartale zanotowały również kategorie remontowo-budowlane i wykończeniowe.

Wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku wywołał niepewność i niekorzystne warunki gospodarcze, które przyczyniły się do spadku zaufania inwestorów i konsumentów na rynku nieruchomości. To spowodowało, że wielu Polaków wstrzymało się z podejmowaniem decyzji o zakupie mieszkań i nieruchomości, oczekując na bardziej stabilne czasy. Dodatkowo, wzrost inflacji oraz podwyżki stóp procentowych wywołały wzrost kosztów finansowania nieruchomości. Podwyżka stóp procentowych wpłynęła na zwiększenie rat kredytów hipotecznych i obniżenie zdolności, co utrudniło potencjalnym nabywcom zdobycie pożądanej nieruchomości. W rezultacie wiele osób zdecydowało się na wstrzymanie z zakupem lub budową, oczekując na bardziej korzystne warunki kredytowe.

Początek obecnego roku, może wskazywać na początki poprawy koniunktury na rynku nieruchomości. Dane z platformy Oferteo pokazują zwiększoną aktywność kredytobiorców. Od stycznia do kwietnia zauważono wzrost o 67 procent w liczbie zapytań użytkowników dotyczących kredytów hipotecznych w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Chociaż w styczniu odnotowano minimalny spadek o 1,1 procent, to w kolejnych miesiącach zaobserwowano wyraźny wzrost. W lutym liczba zapytań wzrosła o prawie 28 procent, a w marcu i kwietniu odpowiednio o 142 i 145 procent.

- O ile styczeń był minimalnie słabszy niż przed rokiem to już w kolejnych miesiącach obserwujemy rosnące zainteresowanie tą kategorią. Widoczny jest tutaj wpływ wojny w Ukrainie oraz następstw gospodarczych, które wpłynęły negatywnie na cały sektor w 2022 r. Naszym zdaniem kolejne miesiące mogą przynieść jeszcze większe wzrosty, ponieważ trzeba mieć w pamięci, że trudna sytuacja na rynku nieruchomości w ubiegłym roku cały czas postępowała i aktualne dysproporcje mogą być coraz większe. – informuje Karol Grygiel, członek zarządu platformy Oferteo.

Większą aktywność kredytobiorców w ostatnich miesiącach potwierdzają również sami doradcy kredytowi. - Odczuwamy wzrost zainteresowania usługami pośrednictwa kredytowego. Zauważamy ożywienie w obrocie nieruchomościami. Decyzje zakupowe podejmowane są głównie przez osoby, które nie kwalifikują się do Kredytu Bezpiecznego 2 proc. - na przykład posiadających już inne nieruchomości. Czynnikiem mającym wpływ na te zmiany mogą być również zapowiedzi wzrostu cen nieruchomości. Ostatni czas zaowocował większą ilością nowych wniosków o kredyt na budowę domu oraz zakup mieszkań w metrażu około 50 m2 z minimum 2 pokojami – informuje Ewa Różańska, właścicielka firmy Centrum Finansowe z siedzibą w Rzeszowie.

Ogólną poprawę rynkową widać również w kategoriach związanych z budową oraz remontem. Według danych opublikowanego w kwietniu „Barometru Oferteo” pierwszym kwartale 2023 r. o 52 proc. wzrosły zapytania dotyczące elewacji i ociepleń. Większe zainteresowanie niż przed rokiem można zauważyć również w kategorii remonty, natomiast liczba osób poszukujących za pośrednictwem platformy wykonawców do wybudowania domu, wzrosła o 25 proc.

- Analiza zainteresowania kategoriami budowlano-remontowymi na naszej platformie pozwala stwierdzić, że znaczna część Polaków podjęła decyzję o zaprzestaniu odkładania swoich planów, skupiając się na aktywnym poszukiwaniu wykonawców. Ożywienie w tej gałęzi gospodarki, wynikające z aktywności i zainteresowania klientów, powinno mieć długofalowe przełożenie na inne branże. Przede wszystkim, wzrost w sektorze budowlano-remontowym wiąże się z większym zapotrzebowaniem na materiały budowlane, narzędzia, wyposażenie wnętrz i usługi z nimi związane. To z kolei wpływa na rozwój branży i przyczynia się do generowania nowych miejsc pracy oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. – komentuje członek zarządu Oferteo.

Źródło

Skomentuj artykuł: