Konkurs "Fabryka Przyszłości"

Platforma Przemysłu Przyszłości ogłosiła konkurs dla firm promujący dobre praktyki w zakresie transformacji cyfrowej. Ma on inspirować i wspierać przedsiębiorstwa we wprowadzaniu rozwiązań z obszaru przemysłu 4.0. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 czerwca.

Konkurs "Fabryka Przyszłości" to propozycja dla małych, średnich i dużych firm, w których wdrożenie cyfryzacyjne przeprowadzone w ostatnich dwóch latach przyniosło wymierne korzyści. "Zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem postępów we wdrażaniu nowych rozwiązań. W badaniu stopnia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw eksperci wykorzystają metodykę ADvanced Manufacturing (ADMA), analizującą siedem obszarów transformacji" – poinformował organizator konkursu.

Zdaniem cytowanego w komunikacie prasowym wicepremiera Jarosława Gowina, unowocześnianie przedsiębiorstw, również pod względem organizacyjnym, stwarza szansę uodpornienia polskiej gospodarki na ewentualne sytuacje kryzysowe.

"Staramy się nie tylko wspierać firmy w trudnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19, ale także doceniać te, które pomimo przeszkód radzą sobie na rynku bardzo dobrze" – stwierdził Gowin. Dodał, że dzięki inicjatywie Platformy Przemysłu Przyszłości (PPP) wyróżnione zostaną przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne rozwiązania oraz przechodzące z powodzeniem transformację cyfrową. "W ten sposób wypromujemy dobre praktyki z zakresu przemysłu 4.0, co wzmocni konkurencyjność polskiego przemysłu" – zauważył minister rozwoju, pracy i technologii.

W ocenie prezes Platformy Przemysłu Przyszłości Aleksandry Ścibich-Kopiec, inicjatywa pomoże w przełamywaniu barier utrudniających przedsiębiorstwom rozwój w kierunku przemysłu 4.0.

"Liderzy organizacji najczęściej wskazują na braki kompetencyjne, niedostatek wiedzy o dostępnych systemach czy źródłach finansowania zmian. Liczymy, że nasz konkurs przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat transformacji, a przykłady udanych wdrożeń zachęcą kolejne firmy do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań" – powiedziała prezes PPP.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 22 czerwca za pośrednictwem podstrony https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/.

Nagrodą w konkursie jest tytuł lub nominacja do tytułu Fabryki Przyszłości. Przyznane mogą zostać także nagrody specjalne i wyróżnienia, a laureaci będą uprawnieni do oznakowania nagrodzonego zakładu produkcyjnego oraz umieszczenia w materiałach promocyjnych obok nazwy i loga swojej firmy loga konkursu. Dodatkowo zwycięzcy mogą liczyć na promocję w branżowym magazynie Przemysł Przyszłości oraz podczas debat i konferencji organizowanych przez PPP.

Platforma Przemysłu Przyszłości to organizacja, której celem jest budowa przemysłu 4.0 w Polsce. Inicjatywa udziela wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz rozwija kadry przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia i promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Platforma Przemysłu Przyszłości pomaga w procesie modernizacji i transformacji biznesu, tak aby krajowe firmy stawały się jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym. PPP jest fundacją skarbu państwa nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Źródło

Skomentuj artykuł: