Koronawirus nie zatrzyma inwestycji gazowych

Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w polskiej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wsparciem dla rozwoju sieci gazowej są fundusze unijne. Podczas wspólnej konferencji wiceminister MFiPR Grzegorz Puda, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński oraz Ireneusz Krupa prezes Polskiej Spółki Gazownictwa zapewniali, że epidemia nie zahamuje inwestycji gazowych.

Za rozwój sieci dystrybucji gazu odpowiada Polska Spółka Gazownicza (PSG) należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). W październiku 2018 r. rozpoczęła ona program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, którego celem jest zwiększenie liczby gmin z dostępem do gazu.

Technologie oparte na gazie ziemnym stanowią pomost między tradycyjnymi technologiami węglowymi a technologiami opartymi całkowicie na odnawialnych źródłach energii. Polska Spółka Gazownictwa, która realizuje program gazyfikacji Polski, jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Spółka w obecnej perspektywie finansowej uzyskała ponad 257 mln zł wsparcia z programu Infrastruktura i Środowisko na realizację 10 inwestycji o wartości całkowitej niemal 653 mln zł

mówił podczas konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Gazyfikacja kraju to ważny element strategii PGNiG, ale również nasz wkład w rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Możliwość korzystania z gazu to między innymi większa konkurencyjność polskich przedsiębiorców oraz szansa na eliminację problemu smogu i poprawę jakości powietrza. Dlatego, pomimo trudnych warunków związanych z epidemią koronawirusa, nie zwalniamy tempa i konsekwentnie likwidujemy białe plamy na gazowej mapie Polski

powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Docelowo w ramach Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zamierzamy do 2022 roku uruchomić usługę dystrybucji gazu łącznie w 300 nowych gminach. Dodatkowo planujemy zrealizować 9 inwestycji związanych z likwidacją ograniczeń przesyłowych. Dzięki tym inwestycjom, a także dzięki stawianiu nowych stacji regazyfikacji LNG, będziemy w stanie likwidować kolejne białe plany na mapie polskiego gazownictwa

zaznaczył Ireneusz Krupa, p.o. Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

PSG zapewnia, że pomimo trudnych warunków związanych z epidemią koronawirusa spółka nie zamierza wstrzymywać kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazu.

Ważnym wsparciem dla realizacji tego planu są fundusze unijne. PSG jest największym beneficjentem tych środków w krajowym segmencie dystrybucji gazu. Wartość całkowita wszystkich realizowanych projektów z zakresu infrastruktury gazowej z dofinansowaniem z programu Infrastruktura i Środowisko to 6,69 mld zł, z czego finansowanie unijne wynosi blisko 2,97 mld zł. Dzięki wsparciu unijnemu wybudowanych zostanie około 1503 km gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Skomentuj artykuł: