Korzystne dla inwestorów zmiany w Programie wspierania inwestycji

Rząd przyjął zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (tzw. grant rządowy). Preferencyjne warunki, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, będą stosowane do 31 grudnia 2021 r.

Inwestorzy, którzy rozważają pozyskanie wsparcia w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, powinni decydować się na aplikowanie jak najszybciej, ponieważ preferencyjne warunki obowiązywać będą tylko przez 9 miesięcy (tj. do 31 grudnia 2021 r.).
Jak zwraca uwagę Deloitte kluczowe, czasowe zmiany dotyczą:
•    obniżenia progów dla inwestycji produkcyjnych (Strategicznej i Innowacyjnej) oraz usługowych, związanych z tworzeniem Centrów Usług Biznesowych,
•    wprowadzenia niższych progów dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców „rozwijających się”,
•    ujednolicenia kryteriów jakościowych z kryteriami obowiązującymi w Polskiej Strefie Inwestycji,
•    inwestycje inne, niż utworzenie nowego zakładu produkcyjnego, uznawane są za reinwestycje, w związku z czym minimalna wymagana liczba nowych miejsc pracy ulega obniżeniu o 50%.

Uwagę zwracają także szczególne zasady wsparcia dla przedsiębiorców rozwijających się. Ta grupa, z uwagi na niespełnienie kryteriów MŚP, ma utrudniony dostęp do różnych instrumentów wsparcia (zwłaszcza tych ze źródeł unijnych), a tymczasem są to przedsiębiorcy, którzy muszą nadal mierzyć się z wieloma utrudnieniami charakterystycznymi dla MŚP. To przedsiębiorcy, którzy nie należą do sektora MŚP, zatrudniają mniej, niż 1 tys. pracowników i których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 mln euro.

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie kosztów inwestycyjnych (Inwestycje Strategiczne, Innowacyjne oraz związane z utworzeniem Centrum B+R) lub dwuletnich kosztów pracy - grant na zatrudnienie dla inwestycji w Centrum Usług Biznesowych albo Centrum B+R.

Wysokość wsparcia zależy od:
•    rodzaju i lokalizacji inwestycji,
•    kategorii przedsiębiorcy,
•    liczby miejsc pracy (w przypadku grantu na zatrudnienie)
•    oraz liczby punktów przyznanych w oparciu o ocenę kryteriów jakościowych.
 

Źródło

Skomentuj artykuł:

N