Krajowy Plan Odbudowy: 60 mld euro dla Polski

Krajowy Plan Odbudowy to plan odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa. Jego zasięg sięga jednak dalej niż zniwelowanie strat spowodowanych uderzeniem pandemii. Ma on przede wszystkim wprowadzać reformy, które pozwolą zbudować cyfrową i zieloną gospodarkę, odporną na szoki i potencjalne przyszłe kryzysy. 

– Krajowy Plan Odbudowy to dla Polski ogromna szansa na dalszą modernizację. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekty do KPO z zakresu innowacji, cyfryzacji, zielonej gospodarki, GOZ, energetyki, termomodernizacji. Mamy szansę na ich realizację dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza Morawieckiego – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz. 

Według wicepremier Emilewicz po trzydziestu latach nieprzerwanego wzrostu polska gospodarka zderza się z globalnym szokiem wywołanym pandemią Covid-19. Jej zdaniem każdy taki szok powinien być traktowany jako szansa na refleksję nad dźwigniami rozwojowymi Polski na kolejne dekady. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) ma być kompleksowym programem reform i projektów strategicznych, które pomogą polskiej gospodarce przechodzić zwycięsko przez kryzysy. 

Planodbudowy.gov.pl

Na stronie planodbudowy.gov.pl każdy zainteresowany obywatel będzie mógł zgłosić swój pomysł w jednym z czterech obszarów, które Ministerstwo Rozwoju traktuje jako priorytetowe w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy. Są to: odporne społeczeństwo, odporne państwo, odporne środowisko i odporna gospodarka.

Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, czyli wartego 750 mld euro programu, który stanowi uzupełnienie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Jeszcze w tym roku rząd chce wypracować założenia KPO, a to może oznaczać, że w przyszłym roku Polska będzie gotowa do absorbcji pieniędzy z europejskiego Funduszu Odbudowy.

Celem Krajowego Planu Odbudowy jest przede wszystkim: wzmocnienie potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, zwiększenie odporności gospodarczej i społecznej państwa, złagodzenie skutków kryzysu gospodarczego i społecznego i wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Rola Ministerstwa Rozwoju w KPO

Od blisko dwóch miesięcy w Ministerstwie Rozwoju trwało przygotowywanie i kompletowanie projektów oraz inicjatyw reform i inwestycji, które powinny znaleźć się w KPO. Ministerstwo proponuje, aby program objął m.in. projekty z zakresu: innowacji, cyfryzacji, zielonej gospodarki, GOZ, energetyki, termomodernizacji, stymulacji gospodarki, instrumentów wspierających samorząd terytorialny.

W toku prac nad Krajowym Planem Odbudowy Ministerstwo Rozwoju wraz z przedstawicielami spółek Skarbu Państwa, firm, ekspertów oraz z władzami województw przygotowało 86 projektów na poczet Krajowego Planu Odbudowy.

Projekty przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju dotyczą obszarów: mikroelektroniki, wsparcia produkcji leków i stworzenia hubu biotechnologicznego, budowy sieci fabryk uczących, rozwoju sektora kosmicznego i obserwacji ziemi, rozwoju energetyki prosumenckiej i farm wiatrowych, budownictwa oraz efektywności energetycznej budynków, wsparcia gmin uzdrowiskowych i utworzenia zaplecza dla budowy farm offshore.

Źródło

Skomentuj artykuł: