Kredyt ekologiczny FENG dla MŚP w ofercie banku

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą wnioskować w Banku Pekao SA o kredyt ekologiczny FENG. Mogą ubiegać się o niego firmy, które dzięki finansowaniu chcą zwiększyć swoją efektywność energetyczną poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu energooszczędności lub zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. 

Inwestycja może uzyskać dotację z UE nawet do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Pekao zapewnia bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców, a także, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, profesjonalne usługi doradztwa unijnego – od opracowania wniosku po rozliczenie projektu.

Pozyskane środki można przeznaczyć na termomodernizację budynków, zmianę infrastruktury (np. maszyny i urządzenia), a także zakup bądź modernizację instalacji OZE. Dofinansowaniem mogą zostać objęte takie inicjatywy, jak: zakup środków trwałych, zlecenie robót i nabycie materiałów budowlanych, zakup wartości niematerialnych i prawnych pod postacią patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, opłata rat z tytuły umowy leasingu, jak również studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne związane z realizowanym projektem. Efektem wprowadzonych zmian musi być ograniczenie zużycia energii o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

- Kredyt ekologiczny to drugi, po kredycie technologicznym, produkt z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) dostępny w naszym banku. Jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z preferencyjnego finansowania. Świadczy o tym łączna kwota wniosków o pierwszy kredyt z programu, przeznaczony na modernizację technologiczną – wyniosła ona ponad 2 mld zł, gdzie pula środków oscylowała w granicach 600 mln zł. Chcemy pomagać właścicielom firm w ubieganiu się o produkty z dofinansowaniem, dlatego uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje oraz zaangażowaliśmy profesjonalne firmy doradcze, aby przygotować skuteczny wniosek aplikacyjny – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao SA nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw. 

Wnioski można składać do 17 sierpnia br. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzące działalność na terenie Polski. Premia może wynieść od 25 do 80 proc. w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Do rozdysponowania jest 660 mln zł. 

Co ważne, w Banku Pekao SA firma podlega ocenie zdolności kredytowej na samym początku ubiegania się o premię ekologiczną, a otrzymana od banku promesa jest ważna 9 miesięcy. Długi termin ważności pozwoli przedsiębiorcy na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w BGK.

Bank Pekao SA oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków UE oraz krajowych programów pomocowych. Oferta dotyczy zarówno dotychczasowych klientów, jak i przedstawicieli firm planujących inwestycje oparte o finansowanie preferencyjne. Jednocześnie, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, Bank wesprze klienta w profesjonalnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Źródło

Skomentuj artykuł: