Kto ma kłopoty z zarabianiem pieniędzy?

Kłopoty z zarabianiem pieniędzy mają przede wszystkim firmy sprzedające dobra trwałe.

Poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna" wskazuje, że choć sezon publikacji raportów finansowych za IV kw. 2022 r. w Polsce dopiero się zaczyna i potrwa do końca kwietnia, to po podaniu wyników przez 18 spółek z niemal 140 polskich firm wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 można wyciągnąć pierwsze wnioski.

"Okazuje się, że spowolnienie gospodarcze w niewielkim tylko stopniu pogarsza wyniki. Tylko 2 z 18 wspomnianych spółek zanotowały w ostatnich trzech miesiącach 2022 r. stratę. Wprawdzie wraz z publikacją kolejnych raportów wskaźnik ten może się pogorszyć, to niemal na pewno nie sięgnie 24 proc. zanotowanych w III kw. ub.r." - czytamy.

Zaznaczono, że wówczas statystykę psuły banki, ponieważ w III kw. "rozliczały" one wakacje kredytowe, w związku z czym okres lipiec–wrzesień 2022 r. na minusie zakończyło osiem z dziesięciu banków wchodzących w skład WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

"Dziennik Gazeta Prawna" w poniedziałkowym wydaniu pisze, że jedną z dwóch firm, która ostatni kwartał roku obrotowego (październik 2022 r. – styczeń 2023 r.) zakończyła stratą, było CCC, czyli największy producent butów w Europie, który znalazł się 65 mln zł na minusie. "Od wybuchu pandemii koronawirusa przed trzema laty firma opublikowała 12 raportów kwartalnych i aż 9 razy wykazała w nich stratę" - zaznacza.

Spadek zysków zanotował w ostatnich kwartałach także Forte. Jak tłumaczy "DGP", pod koniec 2022 r. producent mebli sprzedał 70 tys. otrzymanych nieodopłatnie uprawnień do emisji CO2. 28 mln zł zysku z tego tytułu sprawiło, że skonsolidowany zysk grupy w IV kw. wyniósł niemal 30 mln zł. Dzięki jednorazowym zyskom Forte uniknęło naruszenia warunków finansowych zawartych w umowach z bankami.

Dziennik wskazuje również, że tempo wzrostu krajowego PKB obniżyło się z 12,2 proc. rocznie w II kw. 2021 r. do 2,0 proc. rocznie w IV kw. 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: