Ład korporacyjny – podsumowanie konferencji

19 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja online Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce, zorganizowana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA).

Podczas 4 paneli 35 panelistów z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA dyskutowało o zasadach ładu korporacyjnego, ich znaczeniu i konieczności ich stosowania przez przedsiębiorstwa. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele OECD, MF, MAP, KNF, wykładowcy ALK, SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających inwestorów i emitentów. Omawiano stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Polsce, zagadnienia związane z raportowaniem czynników ESG, akcentowano istotną rolę audytorów w przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez przedsiębiorstwa oraz kwestię dobrych praktyk. We wszystkich panelach brali udział eksperci Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Konferencję poprzedziło wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego:

Ład korporacyjny to pojęcie odwołujące się między innymi do przejrzystości sprawozdań finansowych, czyli coś, co ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy wychodzimy z okresu pandemii i na rynku pojawiają się niekiedy nowe trendy, często o charakterze spekulacyjnym. Rola biegłych rewidentów jest tutaj absolutnie zatem kluczowa

 

powiedział prezes PANA.

Dyrektor departamentu finansów i przedsiębiorczości OECD, Mathilde Mesnard zaprezentowała strategię organizacji w warunkach pandemii i realiach postpandemicznych.

Kryzys pokazał, że dużego znaczenia nabrały czynniki niefinansowe. W przyszłości będą akcentowane kwestie klimatu i ESG, wzrośnie rola interesariuszy

powiedziała.

Konferencja była objęta honorowymi patronatami Ministerstwa Finansów, Rektora SGH i Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk. Łączy ich zainteresowanie ładem korporacyjnym jako czynnikiem, który ma istotny wpływ na przejrzystość, zaufanie i bezpieczeństwo rynku kapitałowego w Polsce. Ich wiedza i doświadczenie zapewnią najwyższy poziom merytoryczny dyskusji o ładzie korporacyjnym i korzyściach z jego prawidłowego działania.

Nagranie z konferencji dostępne będzie również na stronie internetowej Agencji https://pana.gov.pl/

Źródło

Skomentuj artykuł: