Liczba paneli słonecznych wzrosła stukrotnie w ciągu pięciu lat

Liczba paneli słonecznych wzrosła w Polsce 100-krotnie w ciągu pięciu lat. Zainstalowana moc energii słonecznej w Polsce potroiła się w 2020 r. do 3,9 GW.

W 2020 r. zainstalowana moc energii słonecznej w Polsce potroiła się, zwiększając się z 1,3 GW w styczniu 2020 r. do 3,9 GW w styczniu 2021 r. - podał specjalistyczny serwis Enerdata. W ciągu ostatnich dwóch lat moce zainstalowanych paneli słonecznych rosły dzięki korzystnym dotacjom dla instalacji dachowych. I tak, liczba m paneli słonecznych umieszczonych na dachach domów mieszkalnych wzrosła z 4 tys. w 2015 r. do ponad 450 tys. w końcu 2020 r.

W lutym 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła politykę energetyczną Polski do 2040 r., która ma na celu przesunięcia w “koszyku energetycznym” tak aby znalazło się w nim mniej emisyjnych źródeł energii i został graniczony udział węgla w produkcji energii elektrycznej jedynie do 56 proc. w 2030 r. 

Cele te dotyczą również udziału odnawialnych źródeł energii w całym koszyku. Ma jej być co najmniej 23 proc w bilansie końcowym zużycia energii brutto w 2030 r. (w tym co najmniej 32 proc. energii elektrycznej, głównie z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych). 

Według przyjętej polityki energetycznej Polska zamierza osiągnąć od 5 do 7 GW energii słonecznej i 5,9 GW mocy wiatrowej  pochodzącej z morza w 2030 r. Cele wyznaczonego 2040 roku są jeszcze wyższe. Zakładają  powstanie 10-16 GW mocy z energii słonecznej i do 11 GW pochodzące z morskich farm wiatrowych.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N