Lotos wnioskuje o zawieszenie obrotu swoimi akcjami

Grupa Lotos skierowała do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o zawieszenie od 29 lipca br. obrotu akcjami spółki - poinformował w czwartek w komunikacie Lotos. Ma to związek z przejęciem Lotosu przez PKN Orlen.

Jak sprecyzował Lotos, czwartkowy wniosek do zarządu GPW dotyczy zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz od 29 lipca 2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego. Wykluczenie z kolei ma nastąpić w dniu wpisania połączenia spółki z PKN Orlen do właściwego rejestru sądowego.

Akcjonariusze PKN Orlen podczas czwartkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poparli połączenie spółki z Grupą Lotos, podwyższenie kapitału zakładowego i zgodzili się na zmiany w statucie spółki. Za odpowiednią uchwałą padło 98,27 proc. oddanych głosów.

W środę akcjonariusze Lotosu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poparli połączenie spółki z PKN Orlen. Za odpowiednią uchwałą oddano 98,89 proc. głosów.

Połączenie spółek nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.

Źródło

Skomentuj artykuł: