Magazyny biją rekordy

W pierwszych miesiącach br. całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnął poziom 1,56 mln mkw., a wielkość powierzchni inwestycji w budowie osiągnęła rekordowe 4,8 mln mkw.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (C&W), która podsumowała pierwszy kwartał 2022 r. na rynku magazynowym, w opublikowanym raporcie wskazuje, że, jak podaje NBP, PKB w Polsce w okresie styczeń-marzec br. wzrósł o ponad 8% względem analogicznego okresu ub. roku.

Zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie są czynnikami powodującymi nierównowagi rynkowe, destabilizując globalne łańcuchy dostaw. Gospodarki, nie tylko polska, mierzą się obecnie z niedostateczną podażą surowców i elementów produkcji, a także wysoką inflacją. Wszystko to może przyczynić się do osłabienia koniunktury gospodarczej.

W styczniu-marcu 2022 r. całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnął poziom 1,56 mln mkw. Stanowi to wynik o 5% niższy od wyniku z analogicznego okresu ubiegłego roku, lecz jest jednocześnie wynikiem wyższym o ponad 50% od średniej dla tego samego okresu z lat 2018-2020. W kwestii popytu nie odnotowano znaczących zmian – nadal przeważa udział nowych umów i ekspansji na poziomie 74% wolumenu transakcji najmu, a pozostałe 26% stanowią renegocjacje umów.

Jeszcze w 2012 r., całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej nieznacznie przekraczały poziom 7 mln mkw. W kolejnych pięciu latach wzrosły one o 60% do 11,5 mln mkw. a obecnie przekraczają już 25 mln mkw. Liczby te świadczą o bardzo dynamicznym rozwoju sektora logistycznego i przemysłowego w Polsce, który nie przejawia szczególnych oznak spowolnienia.

W dodatku wciąż wysoki popyt generowany jest przez firmy z różnych branż, takich jak logistyczna, dystrybucyjna, kurierska, sieci sklepów oraz produkcyjna, przy czym zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową w dużej mierze wynika z ewolucji globalnych łańcuchów dostaw i konieczności ich ciągłego dostosowywania do rosnącego w siłę sektora E-Commerce i wchodzącego pod strzechy omnichannelu.

- Aktywne są zarówno firmy rozwijające się w Polsce od wielu lat, jak i nowe, wstępujące na nasz rynek, doceniając bardzo dobrą lokalizację w centrum kontynentu, znaczące zasoby ludzkie, dobrą infrastrukturę transportową oraz niższe niż w porównaniu do wielu krajów europejskich koszty działalności biznesowej. Kluczowa jest także dostępność gruntów inwestycyjnych, których w Polsce nie brakuje. W 2023 r. mapa logistyczna wzbogaci się o wiele nowych projektów, a całkowite zasoby rynku magazynowego w Polsce pokonają kolejną barierę 30 mln mkw. - komentuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE w C&W.

- Główne czynniki utrzymujące wysoki popyt na powierzchnie magazynowe i produkcyjne w Polsce to dążenie firm do dywersyfikacji sieci logistycznej (obejmującej zarówno główne aglomeracje, jak i mniejsze rynki regionalne czy obszary przygraniczne), oraz sprawna i efektywna kosztowo dystrybucja dostosowana do wysokiej dynamiki rozwoju sektorów e-commerce i przemysłowego. Oczekujemy kontynuacji tych trendów w kolejnych miesiącach 2022 roku, przy czym ubiegłoroczny, rekordowy wynik na poziomie 7,5 mln mkw. wynajętej powierzchni magazynowej może być trudny do osiągnięcia z uwagi na skomplikowane, niepewne otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne, wysoką inflację oraz bardzo niski poziom dostępności powierzchni magazynowej - komentuje Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Industrial & Logistics Agency w C&W.

W I kw. 2022 r., w ramach 45. projektów, ukończono rekordowe 1,27 mln mkw. powierzchni magazynowej, a w okresie ostatnich 12 miesięcy były to 3,6 mln mkw., co stanowi wzrost o 57% rok do roku. Rosnąca podaż nie była jednak w stanie nadążyć za rosnącym popytem, co dobrze obrazuje dalsza kompresja wskaźnika pustostanów o 0,5 pp. w ujęciu kwartalnym oraz o 3,3 pp. w ujęciu rocznym. Na koniec I kwartału 2022 r. wskaźnik pustostanów osiągnął 3,3% - najniższy wynik od początku pomiarów.

W I kw. 2022 r. deweloperzy rozpoczęli realizację prawie 1,5 mln mkw. a całkowity wolumen powierzchni magazynowej w budowie wyniósł 4,8 mln mkw. Około 50% inwestycji zostało zabezpieczonych umowami najmu. Prognozy mówią, że przy założeniu braku znaczących opóźnień w realizacji inwestycji deweloperskich zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej, już teraz przekraczające 25 milionów mkw., wzrosną o ponad 20% w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Stawki bazowe za najlepsze nieruchomości magazynowe wzrosły najsilniej  w Krakowie i Trójmieście, o 16% w porównaniu do stanu sprzed roku. Pod koniec marca br. czynsze bazowe w zależności od lokalizacji wynosiły od 3,00-4,30 euro/mkw./miesiąc do 4,30-5,50 euro/mkw./miesiąc. Mając na względzie wciąż wysoką presję inflacyjną możliwa jest dalsza korekta czynszów w kolejnych miesiącach 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: