Małe i średnie firmy. Co kupiłyby na raty?

Narzędzia i maszyny to produkty, które małe i średnie firmy najczęściej chciałyby kupować na raty. Kolejne są surowce i półprodukty oraz środki transportu - wynika z raportu "Finansowanie zakupów firmowych". Według Krajowego Rejestru Długów branża budowlana mierzy się z długiem 1,5 mld zł.

Jak zwrócił uwagę prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, drożejące maszyny i narzędzia w połączeniu z coraz wyższymi cenami materiałów i usług budowlanych nie przyczynią się do poprawy ogólnej kondycji finansowej sektora, "który mierzy się dziś z 1,5-miliardowym zadłużeniem".

"Średni dług jednej zadłużonej firmy budowlanej to 31,1 tys. zł, a takich firm jest w Krajowym Rejestrze Długów 47 691. Blisko 70 procent z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze, co oznacza, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym ma większe problemy z płynnością finansową" – wskazał.

Dodał, że branża budowlana jest też jedną z najbardziej pesymistycznych. "Pogorszenie koniunktury w budownictwie sygnalizuje 23,8 proc. przedsiębiorstw" - zauważył, cytując dane GUS. Negatywny wpływ na działalność w budownictwie ma wiele czynników. To m.in. wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe, ale też negatywne skutki wojny za naszą wschodnią granicą - dodał. W czerwcowym badaniu koniunktury wskazano, że najbardziej znaczące pogorszenie sytuacji wystąpiło w przypadku podmiotów budowlanych zatrudniających do 9 osób (wzrost wskazań o 10,6 p.proc.).

Z raportu "Finansowanie zakupów firmowych" firmy NFG będącej partnerem Krajowego Rejestru Długów wynika, że najczęściej wskazywanymi produktami, które przedsiębiorstwa z sektora MŚP chciałyby kupować na raty są narzędzia i maszyny są. Deklaruje tak 52,6 proc. mikro i małych firm oraz 83 proc. przedsiębiorstw z branży budowlanej.

Dla połowy badanych największe znaczenie w usłudze ratalnej ma przejrzysta kalkulacja kosztów, możliwość ich zaliczenia w koszty firmy oraz odliczenia w koszty wartości zakupów. Kolejne są surowce i półprodukty oraz środki transportu (po 39 proc. wskazań). Preferencje dotyczące zakupów ratalnych są różne w zależności od branży danego przedsiębiorstwa.

Jak zwrócił uwagę ekspert NFG Emanuel Nowak, w czerwcu, kolejny miesiąc z rzędu, wzrosły ceny materiałów, narzędzi oraz maszyn budowlanych - podwyżka wyniosła średnio 21-23 proc. względem czerwca 2021 r. "Problemem są zarówno rosnące ceny stali i innych komponentów, jak i dostępność podzespołów koniecznych do produkcji. Dziś na zakup maszyn i narzędzi do firmy trzeba przeznaczyć więcej pieniędzy niż jeszcze rok, dwa lata temu" - stwierdził.

Analizując potrzeby zakupowe przedsiębiorstw przez pryzmat branż, widać, że zakupem na raty maszyn i narzędzi, oprócz budownictwa, najbardziej zainteresowany jest przemysł, choć w mniejszym stopniu niż branża budowlana (66,7 proc.). Przedsiębiorstwa transportowe chciałyby nabywać w ten sposób przede wszystkim środki transportu, smartfony czy oprogramowanie (po 57,1 proc. wskazań), a firmy usługowe i handlowe – laptopy (pow. 40 proc.). Najmniej chętnych jest do zakupu na raty różnego rodzaju patentów prawnych, koncesji (14 proc.), a także usług reklamowych, doradczych i fotograficznych (16 proc.). Te pierwsze w 18 proc. interesowałby firmy usługowe, a drugie – w 28,6 proc. firmy transportowe.

"Przedsiębiorcy chcieliby rozkładać na raty kluczowe dla swojej działalności zakupy. Do tej pory posiłkowali się głównie leasingiem" - wskazał Nowak, komentując wyniki badania. Przypomniał, że w 2021 r. przy pomocy leasingu najczęściej finansowali auta osobowe (45 procent), maszyny i inne urządzenia (28 procent) oraz pojazdy ciężarowe (22 procent). Pozostałe kategorie to sprzęt IT czy inne środki transportu.

Nowak zauważył, że usługa ratalna ma tę przewagę nad leasingiem, że tutaj od razu po zakupie nabywca staje się jego właścicielem, unikając tym samym skomplikowanej procedury wykupu. "W naszym badaniu ta cecha jest najbardziej istotna dla przedsiębiorców z branży przemysłowej (55,6 procent). Ponadto w ramach leasingu można finansować tylko tradycyjne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; zatowarowania, półproduktów czy usług już nie" - wskazał.

Najważniejszym elementem usługi ratalnej dla firm z sektora MŚP jest "przejrzysta kalkulacja kosztów", na którą wskazało 100 proc. małych firm i 97 proc. mikrofirm. Dla przedsiębiorców ważne są też: możliwość odliczania w koszty oraz VAT-u od zakupionego towaru lub usługi oraz kosztów finansowania i szybkość decyzji dotyczących uzyskania finansowania. Na kolejnych miejscach liczy się: dostęp do środków pieniężnych w 100 proc. online bez dodatkowych formalności oraz możliwość sfinansowania dowolnych produktów lub usług - wynika z raportu.

Raport „Finansowanie zakupów firmowych” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w I kwartale 2022 r. przez IMAS International na zlecenie firmy faktoringowej NFG na celowej próbie mikro oraz małych firm, techniką mieszaną CAWI oraz CATI. W sumie zrealizowano 501 wywiadów.

Źródło

Skomentuj artykuł: