Mamy więcej kart

Na koniec czwartego kwartału 2020 r. na polskim rynku było 43,7 mln kart płatniczych, to jest o 396 tys. kart więcej niż we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost o 0,9 proc. - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

W tej liczbie było 38,4 mln szt. kart zbliżeniowych. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wynosił 87,8 proc. (w poprzednim kwartale stanowił on 87,5 proc.).

Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (81,9 proc.). Łączna ich liczba wyniosła 35,8 mln szt. i zwiększyła się w ciągu kwartału o 212 tys.

Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (12,4 proc.), których łączna liczba wyniosła 5,4 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni IV kwartału 2020 r. zmniejszyła się o 60 tys.

Jak wskazuje NBP na koniec 2020 r. liczba aktywnych kart płatniczych pozostających w posiadaniu zarówno klientów biznesowych, jak i prywatnych, wyniosła 29,6 mln szt., co stanowiło 67,8 proc. wszystkich wyemitowanych kart. Oznacza to równocześnie, że 32,2 proc. wydanych w Polsce kart płatniczych pozostaje nieaktywna.

Według danych banków, w czwartym kwartale 2020 r. odnotowano zarówno spadek liczby, jak i spadek wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Przeprowadzono 1,693 mld transakcji kartami płatniczymi (spadek o 10 proc.) o łącznej wartości 212,9 mld zł (spadek o 3 proc.).

W czwartym kwartale 2020 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,56 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 10 proc.. Transakcje bezgotówkowe stanowiły już 92,2 proc. proc. łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 7,8 proc. wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe.

Jak podaje NBP, podobnie jak w poprzedzających kwartałach odnotowano znaczący wzrost liczby transakcji kartami płatniczymi w internecie. Według danych agentów rozliczeniowych w czwartym kwartale 2020 r. kartami płatniczymi w internecie zrealizowano 43,05 mln transakcji, czyli więcej aż o 5 mln w porównaniu do kwartału poprzedniego (wzrost o 13 proc.).

Warto zauważyć, iż łączna wartość transakcji w internecie opiewała na rekordowo wysoką kwotę 6,03 mld zł. Było to w porównaniu do poprzedzającego kwartału aż o 1,161 mld zł więcej (wzrost o 24 proc.)

wskazuje NBP.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N