MFW pozytywnie o stanie polskiej gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd polskiej gospodarki za 2022 r. Ocenił jej stan oraz perspektywy jej dalszego wzrostu pozytywnie – poinformowało ministerstwo finansów.

Według MFW władze Polski wdrożyły skuteczną politykę wspierania uchodźców z Ukrainy.

26 maja 2023 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przyjęła raport z corocznego przeglądu gospodarki Polski w ramach artykułu IV Statutu MFW.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wzrost PKB na poziomie 0,3% w 2023 r., a dzięki ożywieniu w kolejnych latach wzrost wyniesie 2,4% w roku 2024 oraz 3,7% w 2025.

Mimo prognozy znaczącego spadku inflacji z 16,6% na koniec 2022 r. do prognozowanego poziomu 7,7% na koniec 2023 r., MFW przewiduje, że dopiero pod koniec 2025 r. zostanie osiągnięta górna granica celu inflacyjnego NBP.

Głównym wyzwaniem polityki gospodarczej obecnie jest obniżenie inflacji bez nadmiernego osłabiania wzrostu gospodarczego. Polityka pieniężna w dalszym ciągu powinna reagować na zmieniające się dane i warunki.

W ocenie Funduszu dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. pozostanie na poziomie ok. 50% PKB, a deficyt sektora wyniesie 4,5% PKB. Zdaniem MFW Polska stoi obecnie w obliczu nowej presji fiskalnej w postaci zwiększonych wydatków na obronę, niższych dochodów podatkowych i wyższych kosztów obsługi długu.

Jednocześnie Fundusz pozytywnie ocenia stabilność sektora bankowego w Polsce. Potencjalnym wyzwaniem jest m.in. ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych.

Według MFW osiągnięcie celów transformacji energetycznej przez Polskę będzie wymagało istotnych działań, zwłaszcza w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii. Priorytetem powinno być odejście od węgla, rozważenie wprowadzenia podatku węglowego oraz wzrost udziału energii odnawialnej.
 

Skomentuj artykuł: