Miliardy dla rodziny

Resort rodziny apeluje do rodziców, aby nie zwlekali i złóżyli wniosek o rządowe świadczenie Dobry start jak najszybciej. Tylko złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września br.
Początek roku szkolnego wiąże się z zakupami i sporymi wydatkami – zeszyty, przybory do pisania, piórniki, nowy plecak czy buty sportowe. Rządowy program Dobry start kolejny raz spieszy tu rodzicom z pomocą - to 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, bez kryterium dochodowego. Z szacunków resortu rodziny wynika, że w tym roku świadczeniem Dobry start objętych będzie 4,4 mln uczniów. Łączna kwota wsparcia dla rodzin z tego programu w latach 2018-2022 wyniesie ok. 6,65 mld zł. - Gorąco zachęcam rodziców i opiekunów do wnioskowania o świadczenie Dobry start jak najszybciej – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - To wyrównywanie szans i inwestycja w rozwój i edukację dzieci. Program Dobry start już od 2018 r. stanowi ważny element polityki rodzinnej państwa – dodaje minister.

Jak podkreśla, większość rodziców i opiekunów już złożyła wnioski. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ponad 3,28 mln świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Do rodziców trafiło już ponad 983 mln zł – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem: Portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, lub bankowości elektronicznej. Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla uczniów rozpoczynających rok szkolny – do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia. 
Na tym nie kończy się pomoc dla dzieci i rodzin. Ponad 2,7 mld zł - po 550 mln zł rocznie - przyznaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Rządowy program zapewnia pomoc tak osobom starszym jak i dzieciom, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. W ramach program dzieci dostają posiłek w szkole, a osobom starszym, które np. nie wychodzą z domu te posiłki są dowożone. - Program to duże wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym konkretne warunki m.in. kryterium dochodowe. Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Środki przekazywane gminom w ramach programu wspomagają osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 proc. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc skierowana jest do:
    • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
    • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
    • osób i rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej m.in. osób starszych czy niepełnosprawnych. 
Ponadto w ramach programu zostało dofinansowane dowożenie posiłków osobom niewychodzącym z domu ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność. Gminy mogą starać się również m.in. o dodatkowe wsparcie na prowadzenie bezpośrednio przez samorządy stołówki szkolne.

Skomentuj artykuł: