Miliardy euro dla Podkarpacia

Do województwa podkarpackiego - w ramach nowego programu regionalnego – trafi prawie 2,3 mld euro. W Jasionce koło Rzeszowa odbyła się inauguracja programu. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej (MFiPR) Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz przedstawiciele samorządu regionu oraz Komisji Europejskiej.

- Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będą naturalnym strumieniem finansowego wsparcia dla dalszego dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, a przede wszystkim poprawy jakości życia jego mieszkańców - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Budżet nowego programu na lata 2021-2027 to kwota 2,265 mld euro, z czego 1,63 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ok 0,63 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- Na Podkarpaciu największy nacisk zostanie położony na wsparcie obszaru innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, edukacji oraz zdrowia. Pieniądze dostępne dla regionu w nowej perspektywie finansowej zostaną przeznaczone również na działania związane z włączeniem społecznym, zwiększeniem dostępności komunikacyjnej oraz wsparcie obszarów strategicznej interwencji w województwie - dodała wiceminister.

Region będzie też mógł korzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

17 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027, który zatwierdzi kryteria wyboru projektów dla priorytetów i działań programu. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W okresie 2021-2027 władze województw w całym kraju będą miały do dyspozycji łącznie 33,5 mld euro. Budżet programów regionalnych to aż 44 proc. pieniędzy z Polityki Spójności dla Polski.

Realizowane liczne projekty samorządowe przyczynią się do zrównoważonego, społeczno-gospodarczego rozwoju całej Polski, do stworzenia nowych miejsc pracy, do zastosowania w praktyce wielu, nierzadko innowacyjnych rozwiązań.

Pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach będzie posiadać również środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Samorządy przeznaczą te pieniądze na łagodzenie społecznych i gospodarczych efektów transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Źródło

Skomentuj artykuł: