Mniej klientów w centrach handlowych

W ostatnim tygodniu lutego centra handlowe odwiedziło ok. 20 proc. mniej klientów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - wskazała dziś Polska Rada Centrów Handlowych. Najniższa frekwencja dotyczyła małych sklepów.

Jak wskazuje Polska Rada Centów Handlowych, "odświeżalność centrów handlowych, w dni handlowe, w ostatnim tygodniu lutego utrzymywała się na bardzo wyrównanym poziomie i była o około 20 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym". Dodano, że średnia wartość wizyt klientów w lutym, centrach handlowych była niższa o 21 proc. w stosunku do wyników zanotowanych w roku poprzednim.

Z danych Rady wynika, że najmniej odwiedzin – do 10 pp. mniej w porównaniu do średniej - odnotowano w obiektach małych (do 20 tys. m kw. GLA) i w bardzo dużych centrach handlowych (powyżej 60 tys. mkw. GLA) - wskazała PRCH. Z kolei centra średnie (od 20 do 40 tys. m kw. GLA) i duże (od 40 do 60 tys. m kw. GLA) "osiągnęły bardzo wyrównane wyniki z odświeżalnością niższą o ok. 15 – 17 proc. w porównaniu do ubiegłego roku". Średni tygodniowy tzw. footfall był w końcu lutego najniższy w regionach Wschodnim i Południowo-Zachodnim i był niższy o ok. 25 proc. w stosunku do ubiegłorocznego.

Jak wskazują dane o odświeżalności nieprzerwane działanie jest dużo bezpieczniejsze niż okresowe zamykanie części sklepów w centrach handlowych, ponieważ pozwala na rozłożenie ruchu klientów i nie generuje gwałtownych skoków liczby wizyt spowodowanych ograniczaniem dostępu do pełnej oferty galerii handlowych

zwraca uwagę Krzysztof Poznański z Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Jego zdaniem stabilność i przewidywalność działania obiektów handlowych pozwala klientom robić zakupy na bieżąco, co ułatwia "kontrolowanie liczby osób przebywających w placówkach handlowych i zapewnienie dystansu społecznego".

Rada zwróciła uwagę, że średnia odwiedzalność galerii w lutym była niższa o 21 proc. w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wskaźnika PRCH Daily Footfall Index.

Zapewniono, że galerie handlowe funkcjonują z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych. "W centrach handlowych regularnie odbywają się kontrole przedstawicieli policji i stacji sanitarno-epidemiologicznych" - wskazano. Dodano, że według informacji zebranych od członków PRCH kontrole potwierdzają zachowanie standardów bezpieczeństwa sanitarnego.

W opinii PRCH nieprzerwane funkcjonowanie centrów handlowych w warunkach wysokiego reżimu sanitarnego, "umożliwia klientom realizację potrzeb na bieżąco i jednocześnie daje szansę na przetrwanie przedsiębiorcom z branży handlowej".

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło

Skomentuj artykuł: