Mniej kredytów dla firm

W kwietniu banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom i o mniejszej wartości niż przed rokiem; dotyczy to zarówno kredytów inwestycyjnych, obrotowych, jak i w rachunku bieżącym - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Liczba udzielonych mikroprzedsiębiorcom kredytów spadła w kwietniu o 14,5 proc. rdr, pod względem wartości - o 12,2 proc. Banki przyznały o 30,2 proc. mniej kredytów inwestycyjnych i o 15,0 proc. mniej kredytów obrotowych. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika również była ujemna i wyniosła -14,0 proc. Spadki wystąpiły także w wartości przyznanych kredytów inwestycyjnych (-22,6 proc.) i kredytów obrotowych (-12,1 proc.). Wartość kredytów w rachunku bieżącym spadła najmniej (-9,0 proc.).

W okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku udzielono o 8,5 proc. mniej kredytów w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., przy czym ujemna dynamika wystąpiła we wszystkich rodzajach kredytów, a najwyższa była w przypadku kredytów inwestycyjnych (-30,6 proc.). Pod względem wartości spadek udzielonych mikroprzedsiębiorcom kredytów wyniósł 3,0 proc. W tym przypadku ujemna dynamika (-16,3 proc.) dotyczyła jedynie kredytów inwestycyjnych.

Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,34 proc. w ujęciu wartościowym. Jak podkreślono, nadal jest on na bezpiecznym poziomie.

Na 11 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,8 proc.) i 2,6 tys. handlowe (23,4 proc.). Łącznie na te dwa sektory przypadło prawie 70 proc. udzielonych w kwietniu kredytów. Z całkowitej kwoty 1,637 mld zł banki udzieliły 590 mln zł (36,1 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 423 mln zł (25,8 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w kwietniu 61,9 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom. Najwyższy spadek rdr liczby i wartości udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu i produkcji.

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej w kwietniu spłacane były kredyty przez firmy usługowe, najlepiej firmy z sektora produkcji.

Źródło

Skomentuj artykuł: