Mniej kredytów dla mikrofirm

Mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom udzieliły banki w październiku br. w porównaniu do października 2021 r. - podało Biuro Informacji Kredytowej. Dodało, że najwyższy spadek rdr liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu i produkcji.

Jak przekazało BIK, w październiku 2022 r. wobec października 2021 r. banki "udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-24,2 proc.), jak i wartościowym (-20,6 proc.)".

W ujęciu liczbowym banki przyznały o 47,6 proc. mniej kredytów inwestycyjnych, o 21,6 proc. mniej kredytów obrotowych; z kolei o 19,1 proc. w rachunku bieżącym. "Dynamika wartości również była ujemna i wyniosła w kredytach w inwestycyjnych (-58,4 proc.), kredytach obrotowych (-15,7 proc.), a w rachunku bieżącym (-0,6 proc.)" - wskazano.

Według BIK na 10,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,2 proc.), a 2,6 tys. - handlowe (24,1 proc.). "Łącznie 72,3 proc. udzielonych w październiku 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory" - podano.

Jak wyjaśniono, z całkowitej kwoty 1,489 mld zł, banki udzieliły 537 mln zł (36,1 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 448 mln zł (30,1 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Wyjaśniono, że finansowanie tych sektorów w październiku złożyło się na 66,2 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

Analitycy BIK zwrócili uwagę, że w październiku br. najwyższy spadek rdr liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (28,1 proc.) oraz produkcji (27,2 proc.).

"W ujęciu wartościowym w październiku 2022 r. w porównaniu do października 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów" - poinformowano. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (26,8 proc.) oraz usługowym (26,0 proc.).

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe - wartość Indeksu wyniosła 6,07 proc.. Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku br. odnotował natomiast Indeks Jakości firm z sektora produkcja, który wyniósł 4,86 proc.

"W porównaniu do października ub.r. Indeksy pogorszyły się (wzrosły) we wszystkich branżach: handlu (+1,84), usługach (+1,47), budownictwie (+1,16) oraz produkcji (+0,63)" - poinformowano

Źródło

Skomentuj artykuł: