"Mój prąd" - dofinansowanie będzie większe!

Debata na temat rozwoju sektora OZE w Polsce oraz przedstawienie efektu prac w ramach porozumień sektorowych morskiej energetyki wiatrowej, biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki, zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska to główne cele Konferencji Stron Porozumień Sektorowych, która odbyła się w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezesa Rady Ministrów. Wzięła w nim udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz przedstawiciele branż OZE.

Wydarzenie stało się szansą na przedstawienie dotychczasowych prac w ramach grup roboczych poszczególnych Porozumień, jak również planowanych działań służących rozwojowi nowoczesnych sektorów budujących przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki oraz wzmacniających jej bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną.

Podczas konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła zmiany w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój Prąd”.

- Mamy bardzo dobrą wiadomość dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Patrząc jak rozwija się fotowoltaika zdecydowaliśmy się na podniesienie dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” - to 6 tys. zł dla paneli fotowoltaicznych i 16 tys. zł dla magazynów energii. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu

- mówiła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła także znaczenie dialogu i współpracy pozwalających na wypracowanie rozwiązań, które będą służyć wszystkim zainteresowanym stronom.

- Dziękuję za udział we wszystkich sektorowych porozumieniach. Jest to sukces nie tylko w kraju, ale też w Europie. Nasz wspólny cel to 50 GW energii w OZE w 2030 r. Dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się to osiągnąć

- dodała.
Źródło

Skomentuj artykuł: