Motoryzacja stawia na eksport

Ponad połowa firm z branży motoryzacyjnej w Polsce prowadzi działalność eksportową - wynika z badania "MotoBarometr 2021. Nastroje w automotive w Polsce i Europie", zrealizowanego przez Exact Systems. Ekspansję za granicę planuje 11 proc. firm.

Jak wskazali autorzy badania, z szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, ze tylko 4,6 proc. firm w Polsce sprzedaje wyroby za granice?, a zaledwie 1 proc. – usługi. Za tak niskie odsetki odpowiadaja? przede wszystkim słabe wyniki mikroprzedsiębiorstw (3,2 proc.); wśród małych firm działalność´ eksportowa? prowadzi co trzeci podmiot, w średnich co druga, a dużych - prawie 70 proc.

Biorąc pod uwagę te dane i fakt, ze przedstawiciele polskiego automotive to w większości średnie i duże podmioty, wynik 56 proc. nie odbiega od średniej. Dokładnie tyle firm w badaniu wskazało, że już działa za granicą. 11 proc. przedstawicieli polskiego automotive odpowiedziało, że planuje ekspansję, a 14 proc. wskazało, że w najbliższej przyszłości nie myśli o umiędzynarodowieniu swojego biznesu

podał prezes zarządu Exact Systems Paweł Gos.

Wskazał, że w porównaniu z innymi krajami objętymi badaniem umie?dzynarodowienie branży motoryzacyjnej w Polsce wygląda słabiej. "Tylko w dwóch państwach ten odsetek jest niższy – w Portugalii (47 proc.) i Rumunii (48 proc.). "Najwięcej firm prowadzi działalność´ eksportowa? lub ekspansje? zagraniczna? w Belgii (85 proc.), na Słowacji (75 proc.), w Holandii (74 proc.) i w Czechach (73 proc.)" - dodał.

Wskazał, że z danych za pierwsze półrocze 2021 roku wynika, że najważniejszymi odbiorcami produkowanych w Polsce wyrobów motoryzacyjnych są kraje Europy Zachodniej.

"33 proc. motoprodukcji +wyjechało+ do Niemiec, po 7 proc. do Francji i Włoch. Dopiero numerem cztery są nasi południowi sąsiedzi – Czechy (6 proc.)" - podał Gos.

Zwrócił uwagę, że to Europa Środkowo-Wschodnia jest pierwszym polem ekspansji dla polskich firm, także w branży motoryzacyjnej.

Głównie ze względu na podobny cykl wzrostu gospodarek oraz brak twardych różnic kulturowych. Ponadto, dzisiaj wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej, co znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. I często obecność w krajach CEE ułatwia dojście do rynków zachodnich czy nawet wyjście poza Europę

ocenił.

Dodał, że na kierunki ekspansji zagranicznej firmy wybierają coraz częściej te rynki, których potencjał ludnos´ciowy jest duży, co ma bezpośrednie przełożenie na popyt.

Według eksperta, polskie firmy nie wyobrażają sobie prowadzić działalności ograniczonej tylko do rynku polskiego, bo wiedzą, że funkcjonują w branży, w której łańcuchy dostaw są bardzo umiędzynarodowione.

Badanie „MotoBarometr 2021. Nastroje w automotive w Polsce i Europie” zostało przeprowadzone przez firme? Exact Systems metoda? telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od maja do lipca 2021 r. Wielkos´c´ próby wyniosła 776 respondento´w z 11 państw (Polska, Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, We?gry). Respondentami byli przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych, w tym OEM i Tier, a w szczególności inżynierowie ds. jakości, dyrektorzy zakładów, managerowie ds. jakości i produkcji.

Źródło

Skomentuj artykuł: