MRPiT: Nie - dla postulatu oparcia pomocy dla przedsiębiorców na zaostrzonym kryterium spadku przychodów

W opublikowanym stanowisku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odrzuca postulat oparcia pomocy dla przedsiębiorców na zaostrzonym kryterium spadku przychodów z pominięciem aspektu przynależności do branż, w których działają.

Według MRPiT polityka rządu w zakresie udzielania pomocy musi być rozsądna i odpowiedzialna, prospektywna i wyważona. (…)Wsparcie dla firm i pracowników było i jest możliwe dzięki wysiłkowi polskich podatników. Dlatego podejmowane działania muszą gwarantować, że pomoc trafi przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy najmocniej odczuli skutki pandemii i lockdownu. Należy przy tym pamiętać, że obowiązujące obecnie obostrzenia mają charakter w dużym stopniu punktowy i regionalny, nie obejmując całości gospodarki.

Ministerstwo przypomina, że w debacie publicznej pojawia się czasami postulat oparcia pomocy dla przedsiębiorców na zaostrzonym kryterium spadku przychodów - z jednoczesnym pominięciem aspektu przynależności do branż, w których działają.

Na obecnym etapie pandemii nie jest on jednak uzasadniony - podkreśla MRPiT. Jego realizacja - według resortu - utrudniłaby precyzyjne dotarcie z pomocą do tych przedsiębiorców, których sytuację pogorszył koronawirus, a nie np. cykl koniunkturalny czy wahania sezonowe.

Przyznawanie pomocy jedynie na podstawie wspomnianego kryterium oznaczałoby ogromne wydatki ze środków publicznych, czyli de facto z kieszeni wszystkich obywateli. Odbywałoby się to bez gwarancji, że pieniądze i wsparcie trafiłyby do firm bezpośrednio poszkodowanych przez pandemię.

Polski rząd jak zawsze pozostaje jednak otwarty na rozmowy i postulaty w zakresie korygowania systemu pomocowego - z uwzględnieniem możliwości budżetowych, dbałości o precyzyjne i skuteczne wydatkowanie środków publicznych oraz perspektyw rozwoju pandemii, z którą wciąż zmagać się będziemy w kolejnych tygodniach i miesiącach - stwierdza na zakończenie MRPiT.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N