Na GPW ruszył rynek GlobalConnect

Ruszył nowy rynek akcji spółek zagranicznych GlobalConnect - poinformowała członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Izabela Olszewska. Zadebiutowało na nim pięć spółek: Allianz SE, Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Simens AG, Volkswagen AG.

Dzisiaj o godz. 9.00 uroczyście zainaugurowano uruchomienie na Giełdzie Papierów Wartościowych(GPW) w Warszawie nowego rynku akcji spółek zagranicznych – GlobalConnect. Znalazły się na nim Allianz SE, Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Simens AG, Volkswagen AG. Przed godziną 10. wartość obrotu na nowym parkiecie wyniosła 15,1 tys. zł.

Członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Izabela Olszewska powiedziała podczas inauguracji, że priorytetem GPW jest poszerzanie i ulepszanie oferty dla uczestników polskiego rynku kapitałowego.

- Startujemy dzisiaj z propozycją pięciu spółek. Ktoś może powiedzieć, że nie jest to dużo. Chcieliśmy zaznaczyć, że traktujemy to jako pierwszą transzę. Po okrzepnięciu rynku, po wprowadzeniu tej pierwszej transzy, myślę, że z naszymi partnerami, najkrótszą drogą do celu będziemy chcieli poszerzać ofertę - stwierdziła Olszewska.

Zaznaczyła, że GlobalConnect "w szczególności może być atrakcyjny dla inwestorów, głównie dla inwestorów indywidualnych, którzy poprzez uczestnictwo w tym rynku będą mogli dywersyfikować geograficznie swój portfel inwestycyjnym".

Olszewska dodała, że celem rynku GlobalConnect jest danie możliwości inwestowania w największe i najbardziej płynne spółki, które są notowane na giełdach europejskich.

- W dalszej kolejności umożliwimy również obrót spółkami z giełd amerykańskich - powiedziała Olszewska.

Zwróciła uwagę, że wielu inwestorów ma możliwość już w tej chwili prowadzenia obrotu na giełdach zagranicznych.

- Bardzo wierzymy, że nasza oferta spotka się z uznaniem i dostrzeżecie państwo jej pewną wyjątkowość i wartość dodaną - powiedziała przedstawicielka GPW.

Podkreśliła, że dostęp do rynku GlobalConnect będzie bardzo prosty.

- W tym sensie, że za pomocą obecnych kanałów dostępowych, a więc za pomocą obecnego rachunku maklerskiego będziecie mogli przekazywać zlecenia na naszą platformę obrotu. Obrót będzie prowadzony w walucie polskiej, a także będzie wspomagany przez profesjonalnego animatora rynku - wyjaśniła Izabela Olszewska

Dodała, że dane rynkowe z GlobalConnect będą otrzymywane tak ja dotychczas "w obecnym strumieniu danych giełdowych".

- Myślę, że taką zachętą i wartością dodaną będą nasze opłaty, które zaproponowaliśmy na poziomie takim jak w przypadku spółek lokalnych - zaznaczyła Olszewska. 

Źródło

Skomentuj artykuł: