Nadzór spotkał się z audytorami

16 grudnia br., z inicjatywy Marcina Obronieckiego, prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) odbyło się w trybie online spotkanie kierownictwa Agencji z przedstawicielami ponad 50 firm audytorskich badających sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (JZP). JZP są przedmiotem szczególnego zainteresowania społeczeństwa, w tym inwestorów, a ewentualne nieprawidłowości w ich sprawozdaniach finansowych mogą zagrażać bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Jest to już kolejne spotkanie tego typu służące pogłębieniu trwającego od początku działalności PANA otwartego dialogu ze stronami mającymi wpływ na jakość sprawozdawczości finansowej. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze cele działania Agencji i odbyła się dyskusja na bazie pytań zadawanych przez uczestników spotkania.

„Zależy nam na tym, aby poprzez nasze działanie wspierać firmy audytorskie w działaniu na rzecz interesu publicznego i zwiększania bezpieczeństwa obrotu. Zależy nam w związku z tym na utrzymywaniu bieżącej komunikacji z firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. Jest to po części realizacja naszych ustawowych zadań informacyjnych”. 

- powiedział Marcin Obroniecki

Podczas dyskusji omówiono zgłoszone zagadnienia dotyczące bieżących wyzwań dla rynku audytu w Polsce. Przedstawiciele firm audytorskich chętnie zadawali pytania, dzieląc się swoimi opiniami z zarządem i pracownikami Agencji.

„Wypracowujemy platformę roboczego dialogu i omawiamy zagadnienia, które dotyczą całego środowiska audytorskiego w Polsce"

- dodał prezes PANA. 

W styczniu 2022 r. odbędzie się następne spotkanie, tym razem z firmami audytorskimi nie badającymi JZP.

Skomentuj artykuł: