Nagroda roczna równa 250 proc. miesięcznego wynagrodzenia

Jak poinformowali związkowcy z KGHM, najprawdopodobniej w połowie roku pracownicy miedziowego koncernu otrzymają dodatkową nagrodę roczną. Premia ma wynieść dwuipółkrotność miesięcznego wynagrodzenia.

„Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice informuje, iż w dniu 21-06-2022 odbędzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jeżeli ZWZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe spółki, wówczas zostanie wypłacona dodatkowa nagroda roczna za 2021 roku. Po wstępnym oszacowaniu wynosi 15,8 proc. podstawy naliczenia, co w praktyce oznacza, że nagroda roczna wynosić będzie ok. 250 proc. miesięcznego wynagrodzenia” - czytamy w informacji związkowców.

Jak wskazują przedstawiciele innej centrali działającej w KGHM – Związku Zawodowego „Miedziowi” - nagroda ma zostać wypłacona w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania przez ZWZA. Przypomnijmy - o czym już informowaliśmy na naszym portalu - że w 2021 r. skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej KGHM wyniósł 6,2 mld zł (wzrost o 242,5 proc. w stosunku do 2020 r.). Miedziowy gigant zanotował też 6 proc. wzrost produkcji miedzi.

- Te liczby mówią same za siebie. Najwyższa w historii EBITDA Grupy Kapitałowej - 10,3 mld zł. Solidny skonsolidowany wynik netto – 6,2 mld zł. Wzrost przychodów o ponad 26 proc. do kwoty 29,8 mld zł. Wzrost produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej o 6 proc. - tutaj warto podkreślić, że wzrost odnotowaliśmy we wszystkich naszych segmentach. Obniżyliśmy wskaźnik zadłużenia do najniższego historycznie poziomu od momentu zakupu aktywów zagranicznych. Mamy również najniższe wskaźniki wypadkowości – podkreśla Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Źródło

Skomentuj artykuł: