Najlepszy wynik polskiej kolei pasażerskiej w XXI wieku

W całym 2022 roku z usług wszystkich kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce skorzystało ponad 342 mln osób, wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego „Kolej w 2022 r. na tle czterech ostatnich lat w transporcie pasażerskim i towarowym”. Jest to najlepszy wynik od 2000 r.

-  Rekordowe wyniki wszystkich polskich przewoźników kolejowych w 2022 r. to rezultat konsekwentnie realizowanej przez nas polityki transportowej: inwestycji na liniach kolejowych, modernizacji i zakupu taboru, ale także rozwoju nowych kanałów sprzedaży biletów. Ubiegły rok pokazał wyraźnie, że kolej jest niezastąpionym środkiem transportu w sytuacjach kryzysowych, ale także jak duży jeszcze ma potencjał rozwojowy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ubiegły rok w towarowych przewozach kolejowych zakończył się wynikiem 248,6 mln ton. Oznacza to wzrost o 5 mln ton w porównaniu do 2021 r. Jest to drugi pod względem wielkości wynik kolejowego transportu towarów w ciągu ostatnich 10 lat. Świadczy to o stabilności tego rynku. Jednocześnie przewoźnicy towarowi potwierdzają zainteresowanie rozwojem swoich usług.

Położenie geograficzne Polski na przecięciu głównych szlaków transportowych, a także fakt, że kolej jest ekologicznym środkiem transportu tworzą szansę jeszcze pełniejszego wykorzystania transportu towarów koleją.

Więcej informacji w komunikacie UTK: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19701,Rok-2022-na-kolei-odbudowa-przewozow-pasazerskich-po-pandemii.html

Skomentuj artykuł: