Najnowsze dane GUS. Wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 15,8 proc. rdr

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. wyniosło 6.778,63 zł, co oznacza wzrost o 15,8 proc. rdr, 3,4 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,3 proc.

Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 r. wzrosła o 7,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 7,3 proc., a mdm spadku o 6,6 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br.

Ceny produkcji przemysłowej w lipcu 2022 r. wzrosły rdr o 24,9 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lipcu wzrosły o 25,3 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,2 proc.

W lipcu wzrost produkcji sprzedanej rdr (w cenach stałych) odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnych danych w lipcu br., w stosunku do lipca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 45,4 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 20,4 proc., maszyn i urządzeń – o 19,0 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 16,7 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0 proc., artykułów spożywczych – o 9,9 proc., wyrobów z metali – o 9,4 proc., urządzeń elektrycznych – o 8,0 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji metali – o 8,8 proc., mebli – o 7,6 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,0 proc., w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny –o 4,0 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: