Nastroje konsumentów wciąż na bardzo niskim poziomie

Nastroje konsumentów wciąż utrzymują się na bardzo niskim poziomie – wynika z badania Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK. Dodano, że nastroje są na jednym z najniższych poziomów w całej historii badania.

Jak wskazano barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wzrósł w marcu tego roku o 0,3 p.p. i wyniósł minus 17,1 w stosunku do poprzedniego miesiąca. "Nastroje wciąż utrzymują się zatem na bardzo niskim poziomie – jednym z najniższych w całej historii badania" - dodano.

Według GfK, rozpoczynająca się wiosna i nadchodzące święta Wielkanocne nie wpłynęły na poprawę nastrojów polskich konsumentów. W przyszłość wciąż patrzymy z dużą ostrożnością i nie spodziewamy się znaczących zmian – zarówno we własnych portfelach, jak i w całej gospodarce. Jednocześnie prawie połowa z nas prognozuje dalsze wzrosty cen i bezrobocia.

Jak podało GfK, w marcu 2023 r. Polacy określali swoją aktualną sytuację finansową jako gorszą w porównaniu z lutym (wskaźnik minus 24,8 wobec minus 22,8 z lutego 2023 r.).

Wskaźnik oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych wyniósł w marcu minus 19,2 wobec minus 18,4 sprzed miesiąca. Prawie połowa badanych (47 proc.) spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia, jednak wynik ten jest niższy o prawie 3 p.p. niż w lutym 2023 r. Równocześnie 57 proc. jest zdania, że ceny towarów i usług wciąż będą rosnąć, przy czym 45 proc. ankietowanych uważa, iż inflacja – wbrew zapowiedziom Rady Polityki Pieniężnej – utrzyma dwucyfrową dynamikę.

"Z danych GUS wynika, że wynagrodzenia Polaków systematycznie rosną. Niestety, równolegle jeszcze szybciej przyspiesza wzrost cen produktów i usług. Nie spodziewamy się tym samym rewolucji w trendach konsumenckich – z małym wyjątkiem, którym mogą być Święta Wielkanocne. Doświadczenia i twarde dane statystyczne z przeszłości wskazują, że bez względu na sytuację gospodarczą i powszechne obawy społeczne, staramy się możliwie mocno celebrować najważniejsze, coroczne wydarzenia. I tak najpewniej będzie również tym razem. W kontekście Świąt nie odstraszą nas ani rekordowo wysokie ceny majonezu, ani drożejące inne, popularne produkty" 

- stwierdziła cytowana w komunikacie Barbara Lewicka z GfK.

"Możemy jednak oczekiwać, że tuż po świętach w handlu, zwłaszcza w sektorze FMCG (produkty szybkozbywalne), znów zagości większa wstrzemięźliwość. Polacy będą musieli wyrównać świąteczną nadwyżkę w wydatkach, co może przełożyć się na czasowy detoks od zakupów i mniejsze obroty całej branży handlowej" 

– dodała.

W marcu 2023 r. dodatnie nastroje konsumenckie dotyczyły tylko jednej grupy wiekowej analizowanej przez GfK: były to osoby w wieku 23-29 lat (wskaźnik osiągnął 1,1). Na drugim biegunie znaleźli się seniorzy z wynikiem minus 24,1. Młodzi Polacy spodziewają się jednocześnie, że w najbliższym roku podniesie się jakość ich życia, na co wskazuje skok wartości wskaźnika o 21 p.p. (8,1 w marcu 2023 wobec minus 13,1 w lutym 2023).

Z badania wynika, że w porównaniu z poprzednim miesiącem, ponownie zmniejszyła się dysproporcja w nastrojach w oparciu o poziom wykształcenia: najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród osób z wykształceniem podstawowym (minus 14,4), a najgorsze u osób z wykształceniem wyższym (minus 21,5).

Badanie zrealizowano w dniach 3-8 marca 2023 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: