Nasza gospodarka jest na ścieżce bardzo szybkiego wzrostu

Notowania spółek na polskiej giełdzie pokazują, że nasza gospodarka z impetem wychodzi z kryzysu covidowego, zainteresowanie inwestorów rynkiem akcji jest wysokie - komentuje rekord WIG-u pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Katarzyna Szwarc.


Wyjaśniła, że przyczyniają się do tego nieopłacalność lokat bankowych w środowisku niskich stóp procentowych i spore zasoby oszczędności po pandemii. - Z punku widzenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, naszym zadaniem jest stworzenie przyjaznych warunków do inwestowania, by zatrzymać ten kapitał na rynku na dłużej. Dlatego planujemy ułatwienia dla tworzenia instrumentów służących pasywnemu inwestowaniu, czyli ETF-ów. Z kolei, w ramach Polskiego Ładu, przygotowujemy ulgę dla długoterminowych inwestorów, która umożliwi uniknięcie podatku od zysków kapitałowych przy sprzedaży akcji zakupionych w ramach IPO i zbytych po przynajmniej 3 latach - dodała. 

Źródło

Skomentuj artykuł:

N