Naukowcy badają czynniki przetrwania firm w czasie kryzysu

Ekonomiści z Katowic, Torunia i Poznania rozpoczęli realizację projektu badawczego, którego celem jest diagnoza czynników przetrwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Jak poinformował w piątek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oprócz Katedry Przedsiębiorczości katowickiej uczelni, w projekcie uczestniczą też ekonomiści z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przedmiotem badań są czynniki przetrwania firm w czasie obecnego kryzysu. Pierwsza część projektu będzie realizowana w formule badania ankietowego, skierowanego do właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami.

Na podstawie informacji z firm naukowcy chcą uzyskać diagnozę kluczowych działań, jakie już zostały podjęte przez przedsiębiorstwa w okresie pandemii, a także wyłonić najważniejsze czynniki (obok tak oczywistych jak płynność finansowa czy dostęp do zasobów), które przesądzą o przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach kryzysu.

Efektem badań ma być nie tylko identyfikacja kluczowych działań podejmowanych przez przedsiębiorców dla ograniczenia wpływu pandemii na ich biznes, ale także wypracowanie rekomendacji w tym zakresie dla zarządzających firmami.

W skład zespołu badawczego wchodzą dr hab. Paweł Chudziński i prof. dr hab. Szymon Cyfert z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Zastempowski z UMK w Toruniu oraz prof. dr hab. Wojciech Dyduch, szef Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Badania potrwają do końca kwietnia - później powstanie publikacja prezentująca wyniki. Katowicka uczelnia prosi o kontakt osoby zarządzające przedsiębiorstwami, zainteresowane udziałem w badaniu. Łącze do ankiety online, której wypełnienie zajmuje około 10 minut, będzie udostępnione po kontakcie pocztą elektroniczną pod adresem dyduch@ue.katowice.pl.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N