Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Sztokholmie

W Sztokholmie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych. W spotkaniu wzięła udział minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Polska minister finansów na forum ECOFIN podkreślała, że dodatkowe koszty związane z obronnością, służące wzmocnieniu solidarności międzynarodowej, powinny być brane pod uwagę w ramach oceny w procedurze nadmiernego deficytu przez KE.

Pierwszego dnia spotkania ministrowie i prezesi banków centralnych omówili możliwości wspierania przyszłego wzrostu w UE, w tym roli rynków kapitałowych i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.

W trakcie sesji poświęconej długoterminowej stabilności finansów publicznych ministrowie dyskutowali o roli polityki fiskalnej w stabilizacji gospodarek. Odnotowali także ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy zarządzania gospodarczego w UE.

Minister Rzeczkowska poprowadziła dyskusję w jednym z podstolików i zwróciła m.in. uwagę, że propozycje KE nie odpowiadają na polski postulat, wspierany przez inne kraje, ws. uwzględniania w unijnych regułach zwiększonych wydatków obronnych państw członkowskich.

Dodatkowe koszty związane z obronnością, służące także wzmocnieniu solidarności międzynarodowej, powinny być brane pod uwagę w ramach oceny w procedurze nadmiernego deficytu. Wątpliwości Polski dotyczą także sposobu analizy stabilności zadłużenia i charakteru nadzoru budżetowego w UE, który powinien być nadal procesem wielostronnym.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN ministrowie kontynuowali dyskusję dotyczącą wspierania Ukrainy i koordynacji działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową także pod kątem odbudowy powojennej Ukrainy. Minister Rzeczkowska raz jeszcze zaznaczyła, że Polska popiera wszelkie działania o wymiarze solidarnościowym, wspierające Ukrainę. Pozytywnie oceniła działania na forum międzynarodowym, w szczególności powołanie Wielostronnej Platformy Koordynacji Darczyńców na rzecz Ukrainy (Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine). Stwierdziła, że Polska, z uwagi na swoje geograficzne położenie, kluczowe dla odbudowy Ukrainy, i bliskie relacje gospodarcze z Ukrainą, powinna być włączona w dyskusje dotyczące powojennej odbudowy Ukrainy.

Skomentuj artykuł: