Nielegalne odpady z Niemiec wykryte w Polsce

- W wyniku działań Inspektorów Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ustalono na terenie woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego ponad 30 lokalizacji, gdzie trafiały w sposób nielegalny odpady z Niemiec - powiadomił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Jak wyjaśnił wiceminister funkcjonariusze Urzędu Celnego wraz z Inspektorami Inspekcji Ochrony Środowiska zatrzymali, wytypowane na podstawie wspólnych ustaleń, cztery transporty odpadów wysłane z Niemiec do Polski.

Przedmiotem transportów były odpady w postaci ziemi wymieszanej z kamieniami, gruzem i innymi zanieczyszczeniami. Transporty odbywały się bez jakiegokolwiek oznaczenia pojazdów i dokumentów wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

zaznaczył.

Marek Chibowski, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wyjaśnił, że w aktualnie kontrolowanych lokalizacjach Inspektorzy potwierdzili obecność odpadów w postaci m.in. gruzu ceglanego i betonowego, zawierające zanieczyszczenia w postaci drewna, tworzyw sztucznych, siatek tynkarskich i papy. Odpady zostały w sposób niezgodny z prawem przywiezione z firmy, która posiada zakład przetwarzania odpadów budowlanych oraz składowisko zlokalizowane w Niemczech w miejscowości Beeskow. Inspektorzy prowadzą pobór prób, aby zbadać je pod kątem zanieczyszczenia innymi substancjami. W ustalonych lokalizacjach prowadzone są oględziny i gromadzona jest dokumentacja.

O ustaleniach Inspekcji Ochrony Środowiska została poinformowana strona niemiecka, która rozpoczęła kontrolę prowadzącego składowisko w Beeskow. 5 lipca niemiecki urząd ds. ochrony środowiska wydał dla powyższego podmiotu zakaz dalszych wysyłek odpadów do Polski pod groźbą kary administracyjnej.

Wiceminister Ozdoba poinformował także, że podpisał pismo do niemieckiego Ministerstwa Środowiska w celu zabrania z terytorium Polski wszystkich nielegalnych składowisk odpadów.

Równolegle działania prowadzone są przez niemieckie organy ścigania, które zgodnie ze wskazaniami niemieckiej prasy w sprawie zatrzymały 29-letniego mieszkańca Berlina pod zarzutem nielegalnego obrotu odpadami. Podejrzanego aresztowano na gorącym uczynku, gdy przyjmował zlecenie.

Obecnie GIOŚ podejmuje dalsze czynności w celu ograniczenia zjawiska nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. Prowadzone są prace koncepcyjne w zakresie zaostrzenia obecnie obowiązujących przepisów m.in. w obszarze zwiększenie wysokości kar administracyjnych, jakie są nakładane dla nielegalnie przemieszczających odpady

powiedział Ozdoba.

23 lipca projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jest to propozycja największej nowelizacji Kodeksu karnego od lat 90. m.in. zaostrzająca w sposób znaczący kary za przestępstwa środowiskowe - z 5 do 10 lat pozbawienia wolności. W proponowanych przepisach znajdują się również zmiany dotyczące kodeksu wykroczeń oraz zwiększenie uprawnień dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

dodał wiceminister.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N