Norwegia rozważa udostępnienie dodatkowych koncesji

Norweskie ministerstwo ropy i energii skierowało do konsultacji pomysł udostępnienia dla poszukiwań węglowodorów nowych obszarów na Morzu Barentsa. Nowe bloki koncesji miałyby być włączone do rozstrzyganej w styczniu 2023 r. rundy koncesyjnej APA.

Jak poinformowało ministerstwo, konsultowana z firmami wydobywczymi, organizacjami ekologicznymi itp. propozycja przewiduje włączenie do tegorocznej rundy koncesyjnej APA (Awards in Predefined Areas) w sumie 31 koncesji w pięciu blokach, leżących na północno-wschodnich krańcach eksplorowanego obszaru na Morzu Barentsa.

"Dostęp do nowych, atrakcyjnych terenów poszukiwań jest filarem rządowej polityki dalszego rozwoju przemysłu naftowego. Nowe odkrycia mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia miejsc pracy, tworzenia wartości dodanej i utrzymania produkcji"
 

podkreśliła norweska minister ropy i energii Terje Aasland.

Ministerstwo zakłada, że po konsultacjach włączy do corocznej rundy koncesyjnej APA nowe obszary, a harmonogram samej rundy pozostanie bez zmian. Oznacza to termin składania wniosków III kwartale 2022 r. i rozstrzygnięcie w styczniu 2023 r.

Jak przypomniało ministerstwo, ponieważ działalność poszukiwawcza i wydobywcza prowadzona jest od dekad na dostępnym obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, jego większość jest objęta rundami APA.

Jak podkreśla rząd Norwegii, jego polityką jest utrzymanie przewidywalnego i wysokiego tempa udostępniania nowych obszarów pod działalność wydobywczą.

Norwegia przydziela koncesje pod działalność wydobywczą w corocznych rundach APA. System ten został wprowadzony w 2003 r. w celu ułatwienia terminowej eksploatacji rozpoznanych geologicznie części szelfu. Aby eksploatacja była efektywna, firmy wydobywcze regularnego uzupełniania obszarów działalności o nowe koncesje, oraz przewidywalnej polityki ich udostępniania - wskazuje ministerstwo ropy i energii Norwegii.

Źródło

Skomentuj artykuł: