Nowa inwestycja Gaz-System - prawie 250-kilometrowy gazociąg

Spółka Gaz-System podpisała dwie umowy na projektowanie gazociągu Wronów - Rozwadów Strachocina, będącego częścią magistrali gazowej z Litwy, przez Polskę na Słowację (w przyszłości - na Ukrainę).

Antea Polska SA wykona na ich podstawie dokumentację projektową i będzie pełniła nadzór autorski na potrzeby budowy 247 km gazociągu, który połączy tłocznię i węzeł we Wronowie (woj. lubelskie) z węzłem gazowym w Strachocinie (woj. podkarpackie). 
W zakresie projektowym budowa została podzielona na dwa zadania:

  • gazociąg Wronów - Rozwadów o długości ok. 107 km
  • gazociąg Rozwadów - Strachocina o długości ok. 140 km

Wstępnie planowana trasa przechodzi przez obszar 12 powiatów w woj. lubelskim i podkarpackim. W ramach projektu zakłada się wybudowanie m.in.:

  • połączenia z istniejącym systemem przesyłowym w rejonie węzła Rozwadów;
  • połączenia z istniejącym systemem przesyłowym w miejscowości Głuchów;
  • zespołu zaporowo-upustowego zlokalizowanego w pobliżu PMG w Husowie;
  • zespołu zaporowo-upustowego w pobliżu EC Stalowa Wola;
  • linii światłowodowej wzdłuż całej trasy.

Gazociąg o średnicy DN1000 będzie przystosowany do dwukierunkowego przesyłu paliwa gazowego z maksymalnym ciśnieniem roboczym 8,4 MPa. Zakończenie prac projektowych przewidywane jest w 2025 r.

Projektowany gazociąg jest elementem programu inwestycyjnego Korytarz Centrum-Wschód. Wraz z gazociągiem Gustorzyn - Wronów stanowić będzie główną magistralę przesyłową w centralnej i południowo - wschodniej Polsce, tworzącą dwukierunkowy gazowy szlak transportowy z Litwy, przez Polskę na Słowację, a w przyszłości sięgający również na Ukrainę. Dzięki temu możliwa będzie optymalizacja pracy systemu przesyłowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. Ta inwestycja wpisuje się także w koncepcję transformacji energetycznej poprzez rozwój krajowego rynku gazu ziemnego i zwiększenie możliwości przyłączania do sieci odbiorców przemysłowych, w tym wytwórców energii i ciepła.  

Skomentuj artykuł: