Nowy lądowy terminal kontenerowy na polskim wybrzeżu

Balticon SA kończy budowę terminalu intermodalnego w Porcie Gdańsk na terenach
przemysłowych miasta Gdańska – InvestGDA. W wyniku inwestycji powstała infrastruktura do przeładunku pełnych i pustych kontenerów oraz zakupione zostały nowoczesne urządzenia przeładunkowe. Inwestycja przyczyni się się do zwiększenia zdolności przepustowych oraz efektywności intermodalnego transportu ładunków.
 

- Terminal Intermodalny w Porcie Gdańsk jest pierwszym terminalem Balticonu. Jego
uruchomienie umożliwi nam przeładunek pełnych kontenerów i utworzenie składu celnego.
Powstał dzięki ogromnej pomocy i dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz współpracy z
InvestGDA. Jego położenie na terenie najszybciej rozwijającego się portu Europy jest
gwarancją sukcesu przedsięwzięcia - mówi Tomasz Szmid, prezes Balticon SA.
 

Plac składowo-przeładunkowy o powierzchni 6 ha jest przystosowany do obsługi 75 000 TEU
rocznie oraz składowania 7700 TEU. Klienci będą mogli korzystać z połączeń intermodalnych, a także z usług dodatkowych, takich jak składowanie kontenerów oraz ich serwisowanie. W najbliższych miesiącach zostanie uruchomiony również skład celny.
 

Koncepcja powstała jako odpowiedź na dynamiczny rozwój inwestycji infrastrukturalnych i
rosnących przeładunków w Porcie Gdańsk. 
 

- Rozwój transportu intermodalnego jest niezwykle istotny dla usprawnienia całego procesu logistycznego. Dziś transport towarów wielu produktów odbywa się w dużej mierze w kontenerach. Dzięki temu wymiana handlowa jest szybsza i tańsza. Port to bowiem naczynia połączone. Z jednej strony firmy realizujące przeładunki w relacji morskiej, z drugiej świadczące szereg usług dodatkowych, będących swego rodzaju dopełnieniem oferty. Silna baza tych firm, czyni propozycję Portu Gdańsk bardziej kompleksową – mówi Łukasz Malinowski, prezes Morskiego Portu Gdańsk.
 

Wartość inwestycji wyniosła prawie 30 mln zł. 50 procent wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło

Skomentuj artykuł: