Nowy magazyn energii w sieciach koncernu

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w woj. małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowacyjny przemysłowy magazyn energii ma moc 100 kW i pojemność 180 kWh. Pozwoli to na niezawodną pracę okolicznych instalacji fotowoltaicznych.

- Cały czas rośnie liczba funkcjonujących mikroinstalacji na naszym terenie. Tylko w trzech pierwszych kwartałach br. przyłączonych zostało do naszej sieci ponad 93 300 mikroinstalacji, na łączną moc ponad 768 MW. W sumie mamy ich już przyłączonych ponad 370 tys. o mocy 2,8 GW – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. - Wiemy, że tak ogromna liczba rozproszonych źródeł wytwórczych destabilizuje pracę sieci. Dlatego tak ważne jest - z jednej strony inwestowanie w modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do współpracy z OZE, a z drugiej poszukiwanie rozwiązań, które pomogą we współpracy istniejącego systemu elektroenergetycznego z zieloną generacją - mówi szef katowickiego koncernu.

Energia zmagazynowana w instalacji w Ochotnicy pozwoli na zaspokojenie dobowych potrzeb energetycznych 25 gospodarstw domowych z tego terenu. Magazyn powstał w wyniku współpracy Tauron Dystrybucja, firmy ZPUE SA z Włoszczowy, gminy Ochotnica Dolna oraz Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa.

Magazyn ma przede wszystkim za zadanie stabilizację napięcia w sieci dystrybucyjnej i dzięki temu umożliwienie niezawodnego funkcjonowania podłączonych do tej sieci prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie.

Obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji, co okresowo ogranicza możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Przekroczone poziomy oraz asymetria napięć powodują czasowe wyłączenia instalacji prosumenckich. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

To już drugi przemysłowy magazyn energii uruchomiony w gminie Ochotnica Dolna. Pierwszy pracuje w systemie już od lipca br. i pełni analogiczną rolę. Magazyn energii w Ochotnicy Dolnej o mocy 100 kW oraz pojemności 180 kWh został równolegle przyłączony do końcówki wyselekcjonowanego obwodu niskiego napięcia. Wybrany obwód charakteryzuje się dużym udziałem mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz przyłączonymi odbiorcami energii o dużym zapotrzebowaniem na moc.

Kombinacja tych dwóch różnych typów klientów powoduje, że w obwodzie w słoneczne dni są obserwowane wzrosty napięcia powodowane pracą mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w pochmurne dni oraz w godzinach szczytu wieczornego, obserwowane są spadki napięcia zasilającego, powodowane dużym poborem energii.

- Celem prowadzonego przez ZPUE SA wraz Tauronem Dystrybucja pilotażu jest zbadanie funkcji regulacyjnych magazynu energii i ich wpływu na sieć dystrybucyjną. Chcemy wspólnie określić jaki jest realny zasięg działania magazynu energii o proponowanych parametrach. Zadaniem testowanego magazynu jest stabilizacja napięcia w sieci, w której występują w zależności od pory dnia dwa przeciwstawne zjawiska - wzrostu oraz spadku napięcia. Zjawiska te są powodowane różnym charakterem odbiorów oraz źródeł przyłączonych przez prosumentów do sieci - podsumowuje Krzysztof Wybrański, dyr. Rozwoju Nowych Technologii ZPUE SA.

Źródło

Skomentuj artykuł: